De beslissing van de regering komt er na de installatievergadering van de taskforce rond de fipronilcrisis, die vorige week donderdag plaatsvond. Met de tien maatregelen komt de regering de getroffen bedrijven tegemoet, zeggen ministers van Landbouw en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR), van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) woensdag. Er komt dus onder meer een schadeloosstelling voor de getroffen bedrijven. 'Er worden twee soorten hulp overwogen', luidt het. 'Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis, (...) anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis.'

Om dit compensatiemechanisme in te voeren, moet de wet waarmee het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen is opgericht, worden aangepast. Het zal namelijk het FAVV zijn dat de schadeloosstelling moet uitvoeren. In de wet zullen de interventievoorwaarden, de interventieplafonds, de categorieën van begunstigden en de procedure voor de toekenning van steun gedefinieerd worden.

De regering besliste ook dat er een afbetalingsplan van de werkgeversbijdragen beschikbaar wordt gemaakt, net als een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten als die werkgeversbijdragen te laat worden betaald en 'betalingsfaciliteiten' op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw. Het gaat om een vrijstelling van nalatigheidsintresten en uitstel van geldboetes wegens niet-betaling of laattijdige betaling. De voorwaarde is wel dat de bedrijven bij de FOD Financiën kunnen bewijzen dat ze precies door de fipronilcrisis financiële problemen ondervinden.

Dat er in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie een beroep zal kunnen worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maakte minister Peeters vorige week al bekend. Zelfstandigen die in de pluimvee, de voedings- of de handelssector werken, zullen bovendien de mogelijkheid krijgen de betaling van hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2017 met een jaar uit te stellen. Om die dossiers snel en eenvormig te kunnen behandelen, zullen ze worden gegroepeerd, terwijl de sociale bijdragen zelf kunnen worden verlaagd door een erkenning als 'sector in crisis'.

Burgerlijke partij

De regering bevestigt in haar persbericht dat de staat zich burgerlijke partij stelt om schadeherstel te bekomen van wie schuldig bevonden wordt aan de fraude die de crisis veroorzaakt heeft. Omdat een mechanisme voor collectief herstel (de zogenaamde 'class action') niet bestaat voor kmo's en andere bedrijven, onderzoekt de regering of het toepassingsgebied van de desbetreffende wet uitgebreid kan worden. Momenteel hebben enkel consumenten de mogelijkheid zo'n rechtsvordering tot collectief herstel in te dienen.

In het Vlaams Parlement maakte Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) woensdagochtend al bekend dat haar collega-minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) met de banksector zal samenzitten om te bekijken hoe de nodige 'goodwill' kan worden gecreëerd tegenover de getroffen Vlaamse bedrijven, zoals ook bij de Ruslandcrisis het geval was. Ook de federale regering klopt bij de financiële sector aan. Die zal 'in overleg met de regering' en 'indien nodig' de kredieten aanpassen die werden toegekend aan de bedrijven die nu schade hebben geleden door de fipronilcrisis.

Tot slot worden de diensten van het FAVV versterkt die de getroffen actoren uit de voedselketen van informatie moeten voorzien. Dat zal gebeuren door een tijdelijke herschikking van personeelsleden die momenteel aan de slag zijn bij de lokale controle-eenheden van het FAVV.

De maatregelen die de federale regering nu is overeengekomen, zullen donderdag ongetwijfeld ook besproken worden tijdens de vergadering van de taskforce in de ambstwoning van premier Charles Michel. Die vergadering gaat om 10 uur van start. Vlaams minister Schauvliege zei woensdag dat ze er zal pleiten voor een betere informatiedoorstroming bij crisissen en een tussenkomst van het Sanitair Fonds van de veesector, maar ook voor een eventuele activering van het Europese crisisfonds.

De beslissing van de regering komt er na de installatievergadering van de taskforce rond de fipronilcrisis, die vorige week donderdag plaatsvond. Met de tien maatregelen komt de regering de getroffen bedrijven tegemoet, zeggen ministers van Landbouw en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR), van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) woensdag. Er komt dus onder meer een schadeloosstelling voor de getroffen bedrijven. 'Er worden twee soorten hulp overwogen', luidt het. 'Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis, (...) anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis.' Om dit compensatiemechanisme in te voeren, moet de wet waarmee het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen is opgericht, worden aangepast. Het zal namelijk het FAVV zijn dat de schadeloosstelling moet uitvoeren. In de wet zullen de interventievoorwaarden, de interventieplafonds, de categorieën van begunstigden en de procedure voor de toekenning van steun gedefinieerd worden. De regering besliste ook dat er een afbetalingsplan van de werkgeversbijdragen beschikbaar wordt gemaakt, net als een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten als die werkgeversbijdragen te laat worden betaald en 'betalingsfaciliteiten' op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw. Het gaat om een vrijstelling van nalatigheidsintresten en uitstel van geldboetes wegens niet-betaling of laattijdige betaling. De voorwaarde is wel dat de bedrijven bij de FOD Financiën kunnen bewijzen dat ze precies door de fipronilcrisis financiële problemen ondervinden. Dat er in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie een beroep zal kunnen worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maakte minister Peeters vorige week al bekend. Zelfstandigen die in de pluimvee, de voedings- of de handelssector werken, zullen bovendien de mogelijkheid krijgen de betaling van hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2017 met een jaar uit te stellen. Om die dossiers snel en eenvormig te kunnen behandelen, zullen ze worden gegroepeerd, terwijl de sociale bijdragen zelf kunnen worden verlaagd door een erkenning als 'sector in crisis'. De regering bevestigt in haar persbericht dat de staat zich burgerlijke partij stelt om schadeherstel te bekomen van wie schuldig bevonden wordt aan de fraude die de crisis veroorzaakt heeft. Omdat een mechanisme voor collectief herstel (de zogenaamde 'class action') niet bestaat voor kmo's en andere bedrijven, onderzoekt de regering of het toepassingsgebied van de desbetreffende wet uitgebreid kan worden. Momenteel hebben enkel consumenten de mogelijkheid zo'n rechtsvordering tot collectief herstel in te dienen. In het Vlaams Parlement maakte Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) woensdagochtend al bekend dat haar collega-minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) met de banksector zal samenzitten om te bekijken hoe de nodige 'goodwill' kan worden gecreëerd tegenover de getroffen Vlaamse bedrijven, zoals ook bij de Ruslandcrisis het geval was. Ook de federale regering klopt bij de financiële sector aan. Die zal 'in overleg met de regering' en 'indien nodig' de kredieten aanpassen die werden toegekend aan de bedrijven die nu schade hebben geleden door de fipronilcrisis. Tot slot worden de diensten van het FAVV versterkt die de getroffen actoren uit de voedselketen van informatie moeten voorzien. Dat zal gebeuren door een tijdelijke herschikking van personeelsleden die momenteel aan de slag zijn bij de lokale controle-eenheden van het FAVV. De maatregelen die de federale regering nu is overeengekomen, zullen donderdag ongetwijfeld ook besproken worden tijdens de vergadering van de taskforce in de ambstwoning van premier Charles Michel. Die vergadering gaat om 10 uur van start. Vlaams minister Schauvliege zei woensdag dat ze er zal pleiten voor een betere informatiedoorstroming bij crisissen en een tussenkomst van het Sanitair Fonds van de veesector, maar ook voor een eventuele activering van het Europese crisisfonds.