Belgische visie rond ontmanteling van eerste generatie windmolenparken is klaar

Themabeeld © Belga

In Brugge is maandag de visie voor het ontmantelen van de eerste generatie offshore windmolenparken in het Belgisch deel van de Noordzee voorgesteld. Die visie is onder meer opgesteld door een groep van belanghebbenden in opdracht van de dienst Marien Milieu van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Het traject ging in oktober vorig jaar van start en werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Belanghebbenden kwamen maandelijks samen om aan de opbouw van de visie te werken. Dinsdag werd het resultaat voorgesteld. ‘De vergunningen voor het uitbaten van de operationele Belgische windparken dateren van 10 tot 15 jaar geleden. De ontmanteling van die eerste generatie windturbines komt  in zicht’, zegt minister van Quickenborne. 

Voor de ontmanteling van de windmolenparken kunnen verschillende technologieën worden gebruikt. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor de herbestemming en recyclage van de wieken van windmolens. Ook worden er technieken onderzocht om de funderingen in hun geheel uit de bodem te verwijderen. De meerderheid van de deelnemers aan de visievorming stelt namelijk de volledige verwijdering van alle ingebrachte structuren voorop. 

De windparkuitbaters daarentegen, die de ontmanteling moeten uitvoeren en bekostigen, maken zich zorgen of het wel haalbaar en betaalbaar zal zijn om de funderingen volledig te verwijderen. Daarom is er verder onderzoek en overleg nodig om de haalbaarheid in kaart te brengen.

‘Door hier op tijd mee te starten, met het visietraject als eerste onderdeel, geven we tijd aan de betrokken publieke en private partners om zich voor te bereiden’, zegt Van Quickenborne. ‘Ons land hoort bij de wereldtop op het vlak van offshore wind. Nu gaan we binnen een paar jaar de ontmanteling moeten doen van de eerste generatie windmolens op zee. Dat zijn we nu aan het uitzoeken met allerlei instanties en onderzoekers. Want we willen dat ook op een duurzame manier doen. Door hier opnieuw een pionier in te zijn, zorgen we ervoor dat onze bedrijven ook hierin specialisten van wereldniveau zijn.’

Partner Content