Onbeschermd is ook belangrijk

© Getty Images
Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Niet-beschermde moerasgebieden zijn even belangrijk voor trekvogels als beschermde. Dat blijkt uit onderzoek van bioloog Evelien Deboelpaep (VUB) en haar collega’s, gepubliceerd in Diversity and Distributions. Ongeveer een vijfde van onze vogels overwintert in Afrika. Vier vijfde daarvan is tijdens de trek afhankelijk van drassige tussenstations waar ze kunnen rusten en extra energie opdoen. Waterrijke gebieden worden echter overal in hun voortbestaan bedreigd door menselijke activiteiten, zeker als ze niet beschermd zijn. Daardoor kunnen vogels in de problemen komen.

Geograaf Tom Van der Stocken (VUB) en zijn collega’s stellen in The Journal of Ecology dat de klimaatopwarming de ontwikkeling van kustbeschermende mangrovebossen in Zuid-Afrika kan stimuleren. Helaas zouden als gevolg van de klimaatverandering de oceaanstromingen in de regio zo wijzigen dat mangrovezaden de kusten niet kunnen bereiken. Een ideaal klimaat betekent dus niet dat de bedreigde mangroven zich zomaar kunnen uitbreiden.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content