Fractie

Fracties zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden waarin Vlaamse volksvertegenwoordigers op zowel inhoudelijk als logistiek vlak kunnen samenwerken. Meestal bestaat een fractie uit volksvertegenwoordigers van dezelfde politieke partij, maar het is ook mogelijk dat volksvertegenwoordigers van verschillende politieke partijen samen één fractie vormen. Dit wordt dan een kartelfractie of technische fractie genoemd.

Een volksvertegenwoordiger kan maar lid zijn van één fractie tegelijkertijd. Gedurende de zittingsperiode kunnen de samenstellingen van fracties constant veranderen. Volksvertegenwoordigers hebben de vrijheid om uit hun fractie te stappen, maar kunnen ook uit hun fractie worden gezet.

Een fractie omvat minimaal drie volksvertegenwoordigers. Fracties met ten minste vijf volksvertegenwoordigers worden aangeduid als “erkende” fracties.

Lees meer over Fractie in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Bouchez verwacht dat Crucke 'in het kader van de MR-fractie' werkt
Open VLD Gent zet gemeenteraadslid Mattias De Vuyst uit fractie: 'Onherstelbare vertrouwensbreuk'
Brusselse MR-fractie dient motie in rond hoofddoeken
Orbán verlaat CD&V-fractie in Europees halfrond na interne wrevel
N-VA-verkiezingen zetten Vlaamse fractie onder druk