CdH wil aparte fractie vormen in Brussels parlement

Celine Fremault (CDH)

De Franstalige christendemocraten (CdH) willen in het Brusselse parlement een aparte fractie vormen. Gedeputeerde Céline Frémault heeft daarvoor een officiële aanvraag ingediend bij parlementsvoorzitter Rachid Madrane, bericht de krant Le Soir zaterdag. Ze vraagt een aanpassing van het intern reglement.

De cdH wil dat de drempel om in aanmerking te komen voor erkenning als politieke fractie daalt van 10 tot 5 procent, wat overeenstemt met de andere parlementen. Bovendien zijn CD&V en Agora wel erkend als aparte fractie, omdat de 10 procent-drempel in hun geval enkel wordt toegepast op de 17 Nederlandstalige vertegenwoordigers.

Een fractie biedt verschillende voordelen, zoals het recht op een dotatie en op medewerkers. Als cdH haar zin niet krijgt, sluit de partij niet uit dat ze naar de rechter stapt. PS-fractieleider Ridouane Chahid noemt die dreigementen in de krant “onaanvaardbaar” omdat over de kwestie nog niet werd gedebatteerd. Hij is wel bereid zich over de vraag van de cdH te buigen.

Partner Content