Brusselse MR-fractie dient motie in rond hoofddoeken

Alexia Bertrand (MR)

De MR heeft in het Brusselse parlement haar voorstel van ordonnantie ingediend over de neutraliteit van het overheidspersoneel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van een geloofsovertuiging.

Dat heeft fractieleider Alexia Bertrand gemeld.

In artikel 3 van het voorstel van ordonnantie, LIGNE (Libertés Individuelles Garanties par la Neutralité de l’Etat, nvdr) genaamd, staat dat het voor de medewerkers van de Brusselse overheid verboden is om ‘elk opzichtig teken van een geloofsovertuiging te tonen in de uitoefening van hun functies’. De Franstalige liberalen beklemtonen dat het voorstel ‘geen enkele specifieke geloofsovertuiging viseert’. ‘Het gaat erom de neutraliteit en onpartijdigheid van de staat te verdedigen en van elke openbare functionaris, ongeacht geslacht of filosofische, politieke of religieuze overtuiging, te vragen om het functioneren van de staat op een neutrale en onpartijdige manier te waarborgen’, zo duiden ze in de preambule.

MIVB

De kwestie van de hoofddoeken zorgt al de hele week voor deining in de Brusselse politiek nadat het beheerscomité van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB maandag had beslist niet in beroep te gaan tegen de veroordeling door de arbeidsrechtbank. De maatschappij was veroordeeld omdat een vrouw tweemaal niet aangeworven werd omdat ze een hoofddoek droeg.

De hoofddoekdracht ligt erg gevoelig binnen de Brusselse meerderheid. De jongste dagen dreigde coalitiepartner DéFi er mee uit de regering te stappen als de MIVB niet in beroep gaat. Na de ministerraad verluidde donderdag echter dat de coalitiepartijen wat tijd nemen om een oplossing te vinden.

Partner Content