Robert Bomans (N-VA) - Peer

16/08/12 om 11:02 - Bijgewerkt om 11:02

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Robert Bomans (N-VA) - Peer

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De omwenteling waar de N-VA voor gaat start op het niveau dat het dichtst bij de mensen staat. Lokale verankering in 2012 is dan ook de inzet voor de N-VA. Ook in Peer kiest de N-VA voor een verantwoordelijk beleid en zijn wij het alternatief bij uitstek voor de traditionele partijen die Peer al te lang besturen.Te lang dezelfde figuren aan de macht, komt de democratie niet ten goede. Met een dynamische bestuursploeg en leden die er in geloven, gaan we voor een beleid van vernieuwing en verandering voor alle Perenaren.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

De N-VA afdeling van Peer neemt voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. We vormen een gemotiveerde en dynamische ploeg. Het is aan de kiezer om te bepalen wie wint of verliest.

Wat is van belang in uw gemeente?

Peer heeft de hoogste gemeentelijke belastingvoet (9%) en staat bij de hoogste opcentiemen (1550) van heel Limburg. Daarom is het tijd om de financiën op orde te stellen zodat de belastingen naar beneden kunnen. Dit kan door de onnodige uitgaven te schrappen of te verminderen en de ingewikkelde structuren via VZW's (die een democratische controle moeilijker maken) te vereenvoudigen en transparanter te maken. De burger zal daardoor bijna niets merken van de besparingen, behalve in de positieve zin bij het betalen van de belastingen.

Verder zal er werk moeten gemaakt worden om de inspraak van de inwoners te bevorderen. Nu zijn er allerhande adviesraden (minaraad, cultuurraad, jeugdraad enz.), maar de adviezen van deze raden worden veel te veel genegeerd door het gemeentebestuur en worden alleen gebruikt als het voor het beleid uitkomt, zonder rekening te houden met het algemeen belang. N-VA Peer zal terdege rekening houden met de inbreng van de inwoners.

Er is nood aan betaalbare bouwkavels, ook in Peer zijn de prijzen zeer sterk gestegen en bouwen is een bijna onbetaalbare aangelegenheid geworden. Verder moet er aandacht zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de woonwijken waarbij de ruimtes optimaal benut worden.

Aandacht voor de lokale economie zal ook een belangrijk punt worden in de volgende legislatuur. Ruimte om te ondernemen moet er dringend bij komen zonder aan de leefbaarheid van de woonwijken te raken.

Als landelijke gemeente met een grote oppervlakte moet er aandacht zijn voor de natuur. We hebben al een aantal natuurgebieden en moeten in de toekomst investeren in de uitbouw van deze gebieden.

Het gemeentebestuur heeft ook een dienstverlenende functie naar de bevolking toe. Daarom pleit N-VA Peer voor langere openingsuren van de gemeentelijke diensten, waar de klantvriendelijkheid centraal staat. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners