Pascal Ennaert - SP.A Brugge

14/05/12 om 20:56 - Bijgewerkt om 20:56

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Inzet ligt vooral op het lokale niveau, bij de leefbaarheid voor de mensen zelf. Blijft wonen in onze steden betaalbaar voor de gewone man en de jonge gezinnen? Blijven de steden vlot bereikbaar met privaat zowel als publiek vervoer en is de verkeersdruk tegelijkertijd leefbaar voor de mensen die er wonen? Slagen we erin duurzaam om te springen met de steeds schaarser wordende ruimte? Verdrinken we onszelf in de regels of gaan we voor lokale besturen waar de mensen tegelijkertijd tolerantie en respect kunnen opbrengen?

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Het worden zeer onvoorspelbare verkiezingen. In welke mate zal de nationale politiek meespelen? Laat de kiezer zich leiden door de inhoud of door de mediabekendheid van de kandidaten? In welke mate zal het elektronisch kiezen (bijvoorbeeld in Brugge) bepalend zijn voor het aantal uitgebrachte voorkeurstemmen? ...

Wat is van belang in uw gemeente?

In Brugge stellen zich een aantal zeer scherpe inhoudelijke keuzes. Gaan we voor een Brugge waar iedereen betaalbaar kan wonen of wordt Brugge een stad voor wie het zich kan permitteren? Kiezen we voor een duurzame ontsluiting van de haven, inclusief Noorderkanaal, of jagen we alles over de weg? Maken we werk van een leefbare binnenstad met meer verkeersarme en zelfs verkeersvrije straten of geven we de auto weer vrij spel en blijven we te grote bussen door het stadscentrum sturen?

Stoppen we eindelijk visie in ons ruimtelijk beleid of laten we alles over aan de projectontwikkelaars en de immobiliënsector? Kan er in Brugge, met respect, gefeest en gevierd worden of draaien we de klok terug richting slaapstad? Blijft het cultuuraanbod kwaliteitsvol en divers, of moeten we financieel inbinden? Wordt de binnenstad een ghetto van seniorieën, tweede verblijven en dure studentenkoten of blijft hij betaalbaar en aantrekkelijk voor jonge en nieuw samengestelde gezinnen, kunnen ze er wonen en is er nog ruimte voor kinderopvang?

Is er ruimte voor sport voor allen of zetten we alleen in op een groot stadion? Gaan we duurzaam om met de schaarse open en groene ruimte rond de stad of blijven we onachtzaam ruimte verspillen?

Veel ideologische keuzes waarin de kiezer scherprechter kan zijn als het wat verder durft te kijken dan de vlotte woorden van sommige partijen en kandidaten. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners