Kindergeld: sparen, beleggen of uitgeven?

Kindergeld of kinderbijslag krijg je van de overheid om de kosten van de opvoeding van de kinderen te dekken. Maar wat doe je ermee? Uitgeven of opzij zetten? Onderzoek wijst uit dat liefst drie vierde van de gezinnen met kinderen van ten minste zes jaar voor de kids spaart. Het gemiddelde Belgisch gezin zou zelfs de helft van het kindergeld opzijzetten.

Het is altijd wat lastig om het gemiddelde Belgische gezin op te voeren. Want hoe gemiddeld kan een gezin zijn, in België of in andere westerse landen? Bestaat er echt wel zoiets als een gemiddeld Belgisch gezin?

Elk gezin is anders en vergelijken wordt almaar moeilijker. Door de toename van het aantal bijzondere situaties, zoals verblijfsco-ouderschap of weekendregelingen bij gescheiden ouders, lopen sommige typische kosten alvast merkbaar op. Denk aan een eigen kamer bij elke ouder, speelgoed en boeken in beide huizen of flats, hobbykledij of een fiets zowel bij papa als mama… Die drempel moet je eerst overstijgen voor je nog maar aan sparen of beleggen van de kinderbijslag kunt denken.

Wat ouders met de kinderbijslag uitrichten, verschilt van gezin tot gezin.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

De kinderbijslag (in de volksmond: het kindergeld) is een maandelijkse bijdrage van de Vlaamse regering in de kosten voor de opvoeding van de kinderen. Ouders in Vlaanderen hebben er onvoorwaardelijk recht op tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 wordt.

Tegenwoordig bedraagt het maandelijkse kindergeld (exclusief leeftijdstoeslagen) circa 92 euro voor het eerste kind, circa 170 euro voor het tweede kind en circa 254 euro vanaf het derde kind. Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 verandert het systeem en krijgt elk kind hetzelfde maandelijkse basisbedrag (wellicht 160 euro).

Nog op die datum neemt de Vlaamse overheid de regie en uitbetaling van de kinderbijslag over van FAMIFED. Kind en Gezin zal de regiefunctie waarnemen en het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) krijgt dan de uitbetalingsfunctie toegewezen.

De krekel en de mier

Wat ouders met de kinderbijslag uitrichten, verschilt van gezin tot gezin. Sommige ouders kopen er kinderkleding en andere nuttige dingen mee, al dan niet tijdens de solden. Andere maken het op aan de sport- of spelactiviteiten van de kids. En nog andere ouders slagen erin om de kinderbijslag integraal te sparen, voor later. Dat laatste gaat om amper één gezin op de tien.

Het hangt natuurlijk van de onderzoeksmethode af, maar 42% van de ouders zou tussen 20 een 99 euro per maand en per kind sparen. Een vierde van de ouders zet geen vast bedrag opzij en nog een vierde van de ouders spaart helemaal niet voor hun kinderen. Ze geven aan dat ze daar onvoldoende financiële ruimte voor hebben; dat ze wel geld zullen geven als de kinderen het nodig hebben, dat sparen toch niets oplevert of dat ze er ‘binnenkort’ mee zullen beginnen. Juist, op de lange baan schuiven.

Wie elke maand wat spaart of belegt, kan zijn kinderen tijdens hun jeugd helpen en later nog een mooi bedrag overmaken.

Rijke Belgen in Europa

Geregeld duiken koppen in de media op als zouden de Belgische gezinnen tot de rijkere in Europa behoren. Journalisten blokletteren dan over de dikke spaarboeken van de Belgen en over het enorme bedrag dat we met z’n allen sparen.

Toch zijn die dikke spaarboeken niet voor alle Belgen weggelegd. In ons land is een derde van het volledige vermogen in handen van de rijkste 5% Belgen. Die bezitten samen evenveel als de 75% armste Belgen! Er heerst dus een grote financiële ongelijkheid en de spaarcenten zijn ongelijk verdeeld. Het was Thomas Piketty, de Franse econoom en auteur van het boek Kapitaal in de 21ste eeuw, die de grote inkomensongelijkheid – voor het eerst in de geschiedenis – becijferd in kaart bracht (in 2013).

Sparen of beleggen loont

Het ‘gemiddelde’ gezin met z’n vooruitziende spaargedrag, lijkt dus eerder een uitzondering. En toch. Je hebt niet zo veel nodig om een en ander bij elkaar te sparen voor de kinderen. Wie elke maand wat spaart of belegt, kan zijn kinderen tijdens hun jeugd helpen en later nog een mooi bedrag overmaken.

Wat doe je met het kindergeld?

Yongo van AG Insurance is een innovatief spaar- en beleggingsplatform, waarmee je als ouder op lange en op korte termijn kunt bijdragen aan een betere toekomst voor je kinderen. Tegelijk biedt Yongo volop informatie, onder meer via een panel van onafhankelijke pedagogen en specialisten uit de financiële wereld. Die nemen vanuit hun kennis en ervaring alle aspecten van kinderen en geld onder de loep.

Lees hier de andere artikels uit dit dossier.