Opinie

Hannelore Goeman

‘Eindtermen: wie betaalt, bepaalt’

Hannelore Goeman Vooruit-fractieleider in het Vlaams Parlement
Caroline Gennez (SP.A) Vlaams parlementslid voor Vooruit

‘Als de Guimardstraat vindt dat de overheid zich niet moet moeien, waarom zou de overheid dan nog miljarden geven aan een koepel die zich als God gedraagt?’ vraagt Hannelore Goeman (Vooruit) naar aanleiding van de discussie over de eindtermen van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Lieven Boeve en de Belgische Bisschoppen verklaarden deze week de oorlog aan de eindtermen. Na het schrappen van de eindtermen 2e en 3e graad door het Grondwettelijk Hof, wil de Katholieke Kerk en het Katholiek Onderwijs nu ook af van de eindtermen 1e graad. Een cynisch machtsspel op kap van duizenden leerlingen, leerkrachten en directies.

Midden 2016. In het Vlaams parlement vindt een vergadering plaats over de toekomstige eindtermen. Aan de ene kant van de tafel zitten de onderwijsexperten van de diverse partijen aan de de andere kant de bazen van de onderwijskoepels. Lieven Boeve, grote baas van het Katholiek Onderwijs neemt het woord en zegt in min of meer exact deze woorden: “U zal doen wat ik u zeg of wij zullen voor alle eindtermen een uitzondering aanvragen.” En zo geschiedde…


We zijn op minder dan twee weken voor de start van een nieuw schooljaar. Overal in Vlaanderen zijn leerkrachten momenteel hun planning aan het maken, lesmateriaal aan het voorbereiden, klasjes aan het herschilderen,… Overal in Vlaanderen proberen directies de vaak onmogelijke puzzel van personeel, lokalen en klasindelingen te leggen, of zijn ze nog half-wanhopig op zoek naar extra leerkrachten om een aantal openstaande vacatures in te vullen. En net nu, op dit moment, roept het Katholiek Onderwijs alle directeurs op een afwijking op de eindtermen eerste graad aan te vragen. Met andere woorden: nog extra overleg, extra werk, extra zorgen op een week voor de start van het nieuwe schooljaar… Alsof het onderwijs nog niet genoeg zorgen aan hun kop heeft.

Als het Katholiek Onderwijs doorzet, dan zal in de toekomst meer dan 70% van de leerlingen niet langer de minimumdoelen, vastgelegd door het Vlaams Parlement, moeten nastreven. Een regelrechte oorlogsverklaring aan het recht van de overheid om minimale verwachtingen te bepalen en het niveau van ons onderwijs te bewaken.


Lieven Boeve verpakte zijn oproep in mooie woorden als het pedagogische project, planlast en zorg voor leerkrachten en directies. Maar de timing toont dat de Guimardstraat werkelijk geen bal geeft om de zorgen van leerkrachten en directies. Dit gaat ook niet over onderwijskwaliteit of minder planlast. De leerplannen waarmee het Katholiek Onderwijs de eindtermen wil vervangen, zijn zelf dikke bijbels die de vrijheid van leerkrachten danig beknotten.

Waar gaat dit wel over? Dit gaat over macht. Niets meer, niets minder. Wie bepaalt in Vlaanderen wat onze leerlingen minimaal moeten kunnen en kennen. Het Katholiek Onderwijs wil onder leiding van de bisschoppen totale controle over haar scholen zonder een overheid die minimumdoelen stelt, zonder een overheid die nagaat of de kwaliteit gegarandeerd is, zonder een overheid die er voor zorgt dat alle leerlingen afstuderen met dezelfde minimumcompetenties. Want dat was altijd het doel van de eindtermen: ambitieus zijn voor alle leerlingen, ongeacht waar of wat ze studeren. Dat het Katholiek Onderwijs onder leiding van de Vlaamse bisschoppen bereid is om duizenden scholen, directies en leerkrachten vlak voor de start van het schooljaar mee te sleuren in een nieuwe onderwijsoorlog, is van een ongezien cynisme en zegt veel over de prioriteiten van de koepel en de bisschoppen: het beschermen van de eigen macht in plaats van het versterken van onze leerlingen.

Wel, als de Guimardstraat vindt dat de overheid zich niet moet moeien, waarom zou de overheid dan nog miljarden geven aan een koepel die zich als God gedraagt? Waarom financieren wij als gemeenschap een koepel met ettelijke miljarden om vervolgens de boodschap te krijgen dat we vooral onze mond moeten houden? Want dat is wat de Katholieke kerk en haar onderwijskoepel eist: een blanco cheque. Wel het geld maar niet het ambitieniveau. Voor ons is het heel simpel: wie betaalt, bepaalt. Als de overheid goed genoeg is om te betalen, is ze goed genoeg om een aantal minimumdoelen te bepalen die élke leerling zou moeten halen.


Dus, beste Lieve Boeve en beste bisschoppen, als u vindt dat de Vlaamse overheid, die elk jaar miljarden aan het Katholiek Onderwijs geeft, géén enkele kwaliteitseis mag stellen, dan is onze boodschap helder: betaal uw onderwijs dan zelf. Als de bisschoppen de absolute almacht over het onderwijs willen, gaan ze dan ook de factuur zelf betalen.

Partner Content