Katholiek onderwijs wil aangepaste eindtermen voor eerste graad secundair

© Belga

De onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat gelijkwaardige eindtermen indienen voor de eerste graad secundair onderwijs. Dat staat te lezen in een nieuwsbrief aan scholen.

De raad van bestuur van de koepel besliste om de procedure van gelijkwaardige eindtermen in te dienen omdat hij vindt dat de eindtermen van de eerste graad onvoldoende ruimte laten voor het pedagogisch project van schoolbesturen.

De argumenten waarmee het Grondwettelijk Hof de eindtermen van de tweede en de derde graad heeft vernietigd, namelijk dat ze te omvangrijk en te gedetailleerd zijn, gelden eveneens voor de eindtermen van de eerste graad, klinkt het.

De koepel neemt de beslissing nadat de onderwijsinspectie liet weten dat de leerplannen voor de eerste graad niet meer zullen worden goedgekeurd na komend schooljaar, omdat de huidige eindtermen te weinig aan bod komen. Dat betekent dat er voor scholen dit schooljaar niets verandert, maar dat ze vanaf schooljaar 2023-2024 zonder leerplannen eerste graad dreigen te vallen. 

“Onze oorspronkelijke doelstelling om via eigen leerplannen te verhelpen aan de problematische opmaak van de eindtermen eerste graad brengt dus geen oplossing”, klinkt het.

In tijden van lerarentekorten wil het katholiek onderwijs naar eigen zeggen “een goed kader creëren waarin scholen en leraren vanuit hun eigen professionaliteit zorgen voor goed onderwijs. Zo garanderen we scholen en leraren rust en bestendigheid.”

Schoolbesturen kunnen hun eigen eindtermen indienen als ze vinden dat de eindtermen die door het Vlaams parlement zijn goedgekeurd onvoldoende ruimte laten voor hun eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen of ermee onverzoenbaar zijn. In dat geval kunnen de schoolbesturen eigen eindtermen indienen die gelijkwaardig moeten zijn aan de door het Vlaams parlement goedgekeurde eindtermen. Zo gebruiken de steinerscholen ook al hun eigen eindtermen.

“Het is nogal bizar dat een onderwijsverstrekker wenst af te wijken van eindtermen die men zelf heeft goedgekeurd. Maar het staat eenieder vrij gebruik te maken van deze wettelijk voorziene mogelijkheid. Met deze procedure zal de lat in ieder geval niet lager gelegd worden. We wijken niet af van ons streven naar meer onderwijskwaliteit”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op de beslissing van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In juni vernietigde het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs, nadat het katholiek onderwijs er een procedure tegen had aangespannen. Het Hof volgde de onderwijskoepel in de redenering dat de eindtermen te uitgebreid zijn en op die manier de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen. 

Ondertussen zat het onderwijsveld al samen om te bekijken hoe het nu verder moet. Weyts gaf al te kennen dat hij snel werk wil maken van de zaak.

Partner Content