Weyts werkt aan onafhankelijk meldpunt voor misbruik in hoger onderwijs

© Belga

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts belooft om een centraal, onafhankelijk en neutraal meldpunt op te richten voor misbruik in het hoger onderwijs. Dat heeft hij donderdag verklaard in de commissie Onderwijs op vraag van onder meer Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). De minister heeft de komende week nog een reeks contacten met betrokken partijen en hoopt ‘snel’ te landen.

Een concrete timing voor de lancering van het meldpunt, wilde Weyts niet geven. ‘De timing is ondergeschikt aan het resultaat, dat op langere termijn een effect kan hebben’, zei hij.

Er zijn bovendien nog veel vragen rond het meldpunt die beantwoord moeten worden, waaronder het bijvoorbeeld zal vallen. Dat kan bijvoorbeeld justitie of het mensenrechteninstituut zijn.

Het idee van het meldpunt is een van de tien punten die Weyts naar voor schuift om misbruik in het hoger onderwijs aan te pakken. Verder wil hij onder meer nog gelijke basisrechten voor studenten en personeel, een wettelijk statuut voor de vertrouwenspersoon voor studenten en een goede communicatie naar studenten, personeelsleden, doctorandi over hun rechten en een wegwijs in de te volgen procedure bij een klacht.

Daarnaast gaf Weyts zowel de regeringscommissarissen als onderwijsinstellingen, de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) de opdracht om te onderzoeken of het charter grensoverschrijdend gedrag goed geïmplementeerd is. Het rapport met de resultaten daarvan verwacht hij ‘eerstdaags’.

Weyts benadrukte nog dat hij alle vormen van grensoverschrijdend gedrag wil aanpakken in het hoger onderwijs. ‘Het momentum is daar om de cultuurverandering effectief te gaan doorvoeren. Het draagvlak dat nu aan het groeien is, moeten we zeker omarmen’, zei hij nog.

Partner Content