Er stemden 152 landen, waaronder België, voor de tekst, 12 onthielden zich en 5 stemden tegen. De tegenstemmers waren de VS, Hongarije, Tsjechië, Israël en Polen. Onder de staten die zich onthielden waren Oostenrijk, Australië, Zwitserland, Italië en Bulgarije.

Het juridisch niet-bindend pact van Marrakesh wil de internationale samenwerking voor een 'veilige, ordentelijke en geregelde migratie' opvoeren. In Marokko hebben begin december 165 landen het goedgekeurd.

Gekoppeld

België koppelde aan zijn ja-stem wel een interpre­tatieve verklaring, in lijn met landen als Denemarken en Nederland. Dat kwamen de partijen van Michels minderheidsregering overeen. De precieze tekst is niet ­bekend, maar in de nota benadrukt België het niet-bindende karakter van het VN-Migratiepact. Ook wordt erin opgenomen dat ons land zelf het onderscheid wil blijven maken tussen ­reguliere en irreguliere migratie.

De Algemene Vergadering voorzittend, hamerde Maria Fernanda Espinosa dat het pact de soevereniteit van geen enkel land aantast.

'Niet-bindend'

Het VN-migratiepact 'is niet-bindend en respecteert de soevereiniteit van de lidstaten van de Verenigde Naties,' benadrukte ook de Belgische permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Marc Pecsteen, in de Belgische stemverklaring.

'De tekst onderstreept het verschil tussen reguliere en irreguliere migratie', zei Pecsteen onder meer. De permanente vertegenwoordiger stelde daarnaast dat ons land rekening houdt met 'de verschillende verklaringen van de Europese landen' die het pact hebben goedgekeurd en verwees onder meer ook naar de toespraak van premier Charles Michel op de VN-conferentie in Marrakesh.

Er stemden 152 landen, waaronder België, voor de tekst, 12 onthielden zich en 5 stemden tegen. De tegenstemmers waren de VS, Hongarije, Tsjechië, Israël en Polen. Onder de staten die zich onthielden waren Oostenrijk, Australië, Zwitserland, Italië en Bulgarije. Het juridisch niet-bindend pact van Marrakesh wil de internationale samenwerking voor een 'veilige, ordentelijke en geregelde migratie' opvoeren. In Marokko hebben begin december 165 landen het goedgekeurd.België koppelde aan zijn ja-stem wel een interpre­tatieve verklaring, in lijn met landen als Denemarken en Nederland. Dat kwamen de partijen van Michels minderheidsregering overeen. De precieze tekst is niet ­bekend, maar in de nota benadrukt België het niet-bindende karakter van het VN-Migratiepact. Ook wordt erin opgenomen dat ons land zelf het onderscheid wil blijven maken tussen ­reguliere en irreguliere migratie.De Algemene Vergadering voorzittend, hamerde Maria Fernanda Espinosa dat het pact de soevereniteit van geen enkel land aantast.Het VN-migratiepact 'is niet-bindend en respecteert de soevereiniteit van de lidstaten van de Verenigde Naties,' benadrukte ook de Belgische permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Marc Pecsteen, in de Belgische stemverklaring.'De tekst onderstreept het verschil tussen reguliere en irreguliere migratie', zei Pecsteen onder meer. De permanente vertegenwoordiger stelde daarnaast dat ons land rekening houdt met 'de verschillende verklaringen van de Europese landen' die het pact hebben goedgekeurd en verwees onder meer ook naar de toespraak van premier Charles Michel op de VN-conferentie in Marrakesh.