Mitt Romney had enkel een overwinningsspeech voorbereid en moest zijn speech improviseren. Het werd dan ook een hele korte doch ontspannen speech.

Mitt Romney had enkel een overwinningsspeech voorbereid en moest zijn speech improviseren. Het werd dan ook een hele korte doch ontspannen speech.