Mark Elchardus, professor sociologie aan de VUB, was in de tweede helft van de jaren zestig lid van Provo, een Nederlandse anarchistische beweging. Hoewel hij naar eigen zeggen nergens spijt van heeft, nam Elchardus wel radicaal afstand van zijn ideeën van toen.

"Ik geloof niet meer dat de ideale samenleving spontaan kan ontstaan. Een maatschappij zal maar goed werken als ook de instituties goed werken. Maar goed, dat was een leerfase in mijn leven", zegt hij in een interview met De Zondag.

Volgens Elchardus omvat wat we nu Mei 68 noemen een langere periode van 1962 tot begin jaren 70.

"De studentenopstanden in het Amerikaanse Berkeley waren het startschot voor woelige jaren wereldwijd. In Amerika kwamen mensen op straat, in Japan, in de Scandinavische landen, in West-Europa, in het Oostblok ook. Het waren voornamelijk studenten die revolteerden. In Frankrijk deden ze dat zeer hevig. Bovendien gingen daar ook zowat één miljoen arbeiders in staking. Het samenvallen van die acties heeft de regering van Charles de Gaulle effectief aan het wankelen gebracht. Dat was in mei 1968. Vandaar dat begrip", verduidelijkt hij.

De periode rond Mei 68 staat ook bekend als de periode waarin de zogenaamde seksuele bevrijding tot onbolstering kwam. De bevrijdingsbeweging kende volgens Elchardus welde degelijk een sterke seksuele component kende, toch wil de professor een en ander nuanceren.

"De studenten lagen heus niet te vrijen op straat. Ik durf zelfs te zeggen dat het seksuele gedrag vandaag losser is. De seksuele bevrijding was toen vooral een theoretische zaak. Men aanvaardde alle vormen van seksualiteit. Dat ging soms héél ver. Er waren strekkingen die zelfs pedofilie verdedigden. Onder het mom: alles kan", luidt het.

Mark Elchardus, professor sociologie aan de VUB, was in de tweede helft van de jaren zestig lid van Provo, een Nederlandse anarchistische beweging. Hoewel hij naar eigen zeggen nergens spijt van heeft, nam Elchardus wel radicaal afstand van zijn ideeën van toen. "Ik geloof niet meer dat de ideale samenleving spontaan kan ontstaan. Een maatschappij zal maar goed werken als ook de instituties goed werken. Maar goed, dat was een leerfase in mijn leven", zegt hij in een interview met De Zondag.Volgens Elchardus omvat wat we nu Mei 68 noemen een langere periode van 1962 tot begin jaren 70. "De studentenopstanden in het Amerikaanse Berkeley waren het startschot voor woelige jaren wereldwijd. In Amerika kwamen mensen op straat, in Japan, in de Scandinavische landen, in West-Europa, in het Oostblok ook. Het waren voornamelijk studenten die revolteerden. In Frankrijk deden ze dat zeer hevig. Bovendien gingen daar ook zowat één miljoen arbeiders in staking. Het samenvallen van die acties heeft de regering van Charles de Gaulle effectief aan het wankelen gebracht. Dat was in mei 1968. Vandaar dat begrip", verduidelijkt hij. De periode rond Mei 68 staat ook bekend als de periode waarin de zogenaamde seksuele bevrijding tot onbolstering kwam. De bevrijdingsbeweging kende volgens Elchardus welde degelijk een sterke seksuele component kende, toch wil de professor een en ander nuanceren."De studenten lagen heus niet te vrijen op straat. Ik durf zelfs te zeggen dat het seksuele gedrag vandaag losser is. De seksuele bevrijding was toen vooral een theoretische zaak. Men aanvaardde alle vormen van seksualiteit. Dat ging soms héél ver. Er waren strekkingen die zelfs pedofilie verdedigden. Onder het mom: alles kan", luidt het.