Koch-broers geven geen steun aan Trump – onenigheid bij Republikeinse miljardairs

Charles Koch © /
Rudi Rotthier
Rudi Rotthier Knack-correspondent in de Verenigde Staten

Het was aangekondigd als de grootste poging ooit om verkiezingen te beïnvloeden. De Koch-broers zouden bijna 900 miljoen dollar besteden om hun ideeën en kandidaten te promoten. Na topoverleg in Colorado Springs bevestigen ze dat ze Donald Trump niet zullen ondersteunen. Tot ergernis van andere geldschieters in hun netwerk.

Zo’n 300 Republikeinse geldschieters en 100 potentiële geldschieters kwamen tijdens het voorbije weekend samen in een luxeresort in Colorado Springs, een stad die ongeveer even conservatief is als de vergaderende miljardairs.

Initiatiefnemers waren David en Charles Koch, die al 13 jaar massaal investeren in een netwerk dat conservatieve kandidaten en programmapunten ondersteunt. Hun netwerk, bericht The Washington Post, heeft nu 1.600 mensen in dienst, verdeeld over 38 staten, die doen wat ze kunnen om ‘een minimale regering’ en ‘minimale regels’ te promoten. Bij de Koch-broers, allebei in de top 10 van ’s werelds rijkste mensen, vallen die programmapunten voor een groot deel samen met hun eigenbelang – ze maakten fortuin in de energiesector, en kwamen enkele keren onzacht in botsing met milieubepalingen. Recenter werken ze ook samen met progressieve groepen om de wet te wijzigen zodat vele gevangenen die vastzitten voor niet-gewelddadige drugsvergrijpen zouden vrijkomen.

Haaks op Trump

De Kochs lieten eerder blijken dat ze niet gediend zijn van het programma van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, dat weer een groter gewicht geeft aan de overheid, en dat bijvoorbeeld inzake migratie en moslims en vrije markt haaks staat op de uitgangspunten van de Kochs.

David Koch
David Koch© Reuters

Dat is hun dilemma, dat ze, stelden ze tijdens het weekend, oplossen door de kandidaat niet te steunen, maar wel Republikeinse kandidaat-parlementsleden – en die kandidaat-parlementsleden te helpen, onder meer met anti-Hillary-advertenties.

Charles Koch ontkende met klem dat de broers Clinton zouden ondersteunen, en noemde dat laster.

Het argument van de broers is: als we nu Trump ondersteunen, die ingaat tegen al onze uitgangspunten, dan hebben we in de toekomst geen argument meer om om het even welke Republikeinse presidentskandidaat onze steun te ontzeggen.

Oorspronkelijk zou het netwerk van de Kochs dit jaar 889 miljoen dollar in de verkiezingen pompen. Dat wordt nu verlaagd naar 750 miljoen dollar, waarvan, volgens de Washington Post, 250 miljoen dollar naar conservatieve onderzoeksinstituten en campagnegroepen zal gaan.

‘Beter dan Hillary’

The Washington Post kreeg toegang tot het weekend van de Kochs in Colorado Springs op voorwaarde dat de krant alleen de namen van donoren zou noemen die daar zelf hun toestemming voor gaven.

De krant bericht over discussies met conservatieve miljardairs, die fors bijdragen aan het netwerk van de Kochs en die hadden gewenst dat het netwerk wel Trump ondersteunt, onder meer met het oog op benoemingen voor het Hooggerechtshof. Als de Democraten de nieuwe president leveren, zullen ze dat hof, dat nu netjes verdeeld is tussen 4 progressieve en 4 conservatieve rechters, met één vacature (de overleden ultraconservatieve Antonin Scalia), doen overhellen naar links. En dat hof kan dan bijvoorbeeld milieuregels weerhouden die de Kochs betwisten.

Het argument van de pro-Trump-miljardairs: in 2012 waren de broers en hun netwerk evenmin enthousiast over Mitt Romney, maar hem ondersteunden ze omdat hij in hun ogen beter was dan Barack Obama. Volgens de pro-Trump-fractie in Colorado Springs gaat die redenering ook nu op: hoe onvolmaakt Trump ook is als kandidaat, het alternatief is slechter.

Niets belet de ‘dissidente’ miljardairs om het netwerk te verlaten en op eigen houtje Trump te ondersteunen, en de kans dat dit gebeurt, is volgens de Post reëel. Maar het netwerk, en de kolossale bedragen die het kan mobiliseren, vergroten de impact en de efficiëntie. Toen de Kochs begin januari 2015 aankondigden dat ze 889 miljoen dollar zouden besteden in 2016 zorgde dat voor een schokje, niet alleen bij politici maar ook bij de bevolking. Hun poging om de verkiezingen te beïnvloeden, en gebruik te maken van het door het oude Hooggerechtshof toegekende mogelijkheid om onbeperkt middelen in een verkiezingscampagne te pompen, gaven zeker vuur aan beweringen van Bernie Sanders (en Trump!) dat verkiezingen en invloed en kandidaten gekocht worden.

Volgens het gespecialiseerd magazine Forbes staan David en Charles Koch in 2016 op een gedeelde negende plaats op de lijst van ’s werelds rijkste mensen, met elk een fortuin van 39,6 miljard dollar. Op die lijst haalt Mcrosoft-oprichter Bill Gates de eerste plaats met 75 miljard dollar.

Partner Content