Europees Parlement wil Europese binnengrenscontroles enkel als laatste redmiddel

Het Europees Parlement in Brussel. © Creative Commons/Wiki

Als het van het Europees Parlement afhangt, zullen tijdelijke controles aan de Europese binnengrenzen enkel als laatste redmiddel kunnen dienen. Het parlement wil dat die binnengrenscontroles maximaal een jaar kunnen duren, tegenover twee jaar nu.

Binnen de Schengenzone zijn nationale grenscontroles afgeschaft. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 besloten Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen en Zweden om bepaalde grensovergangen opnieuw te bewaken. Ook Frankrijk voerde opnieuw controles in als gevolg van de terreurdreiging. In principe zijn de controles maar tijdelijk (voor een periode van zes maanden), maar de beslissing om de grenzen opnieuw te bemannen, werd telkens opnieuw verlegd, zelfs voorbij de maximumperiode van twee jaar.

Een meerderheid in het Europees Parlement is tegen aanhoudende binnengrenscontroles, omdat ze ingaan tegen het principe van het vrije verkeer en omdat ze de economie schade berokkenen.

Een meerderheid in het Europees Parlement is tegen die aanhoudende binnengrenscontroles, omdat ze ingaan tegen het principe van het vrije verkeer en omdat ze de economie schade berokkenen. Indien alle lidstaten opnieuw permanent hun grenzen zouden controleren, dan zou dat op tien jaar al gauw tussen 100 en 250 miljard euro kosten.

Donderdag keurde een meerderheid van de Europarlementsleden een tekst goed die de regels rond tijdelijke controles aanscherpt. Lidstaten kunnen controles aan de binnengrenzen enkel in uitzonderlijke omstandigheden invoeren. De termijnen worden ook ingekort: de beginperiode wordt herleid van zes maanden nu naar twee maanden en verlenging is mogelijk tot hoogstens één jaar in plaats van twee jaar nu.

De goedgekeurde tekst dient als basis voor onderhandelingen met de lidstaten. ‘Zowel om een eerste controle in te voeren als om te verlengen, moeten de lidstaten aantonen dat er sprake is van een buitengewone situatie aan de grens en dat de controles proportioneel zijn. Het blijft de uitzondering en daar mag in geen geval verandering in komen’, zegt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). ‘Europol, de Europese Grens- en Kustwacht en de Europese Commissie moeten mee betrokken worden om nauwere grensoverschrijdende politiesamenwerking uit te bouwen als alternatief voor langdurige grenscontroles’, zegt Ivo Belet (CD&V).

Partner Content