Het beknopte, 6 pagina's tellende anti-migratieplan werd in de loop van zondag online geplaatst, terwijl een interview van Donald Trump in het NBC-programma Meet The Press werd uitgezonden.

"Ze moeten vertrekken", zei Trump in dat programma, in een passage die in zijn privévliegtuig werd opgenomen. Met een combinatie van politieactie (een verdrievoudiging van het aantal agenten), verhoogde boetes, het potentieel confisqueren van het geld dat illegalen naar huis sturen, plus door de introductie van een elektronisch systeem om legale werknemers te registreren, wil Trump de illegalen zowel deporteren als ze overtuigen om zelf te vertrekken, de zogenaamde 'zelfdeportatie'. Eens ze het land uit zijn, komen illegalen in aanmerking om legaal terug te keren. Hoeveel, hoe snel en op welke manier wordt niet in de plannen niet duidelijk gemaakt.

'Een land zonder wetten is geen land'

Trump geeft zijn plan drie hoofdpunten mee: een land (nation) zonder grenzen is geen land; een land zonder wetten is geen land; een land dat zijn eigen burgers niet dient, is geen land. De aanwezigheid van Mexicaanse en andere illegalen druist in tegen die drie punten, argumenteert hij.

En daarom wil Trump op vele terreinen actie voeren. Hij wil de huidige illegalen deporteren. En hij wil een muur tussen Mexico en de VS om nieuwe illegalen tegen te houden. Die muur is te betalen door de Mexicanen, en als zij dat weigeren, te betalen via toeslagen op visa, op handelsbetrekkingen met Mexicanen en vooral via het blokkeren en confisqueren van het geld dat Mexicaanse illegalen naar huis sturen. Die muur zal echt werken, aldus Trump in Meet The Press (het grapje aan Mexicaanse kant is: bouw een muur van 7 meter hoog, en wij bouwen een ladder van 7,1 meter).

"Dit gaat een plan zijn dat zo goed werkt, dat je me over 4 jaar zult feliciteren", aldus Trump.

'Honderden miljarden' besparen

Het aantal illegalen in de VS wordt officieel op 11 miljoen geschat (volgens Trump is het reële aantal een veelvoud van die 11 miljoen). De Mexicaanse illegalen stuurden volgens Trump in 2013 voor 22 miljard dollar aan inkomsten naar Mexico. Ze kostten tegelijk de Amerikaanse belastingbetaler 'honderden miljarden' aan gezondheidszorg, onderwijs, huizenbouw. Ook zijn ze volgens Trump 'tragisch' vertegenwoordigd in de misdaadcijfers.

Hij wil de gedoogregeling die president Obama uitvaardigde (waarin de president zijn diensten opdroeg geen actie te ondernemen tegen ongeveer 5 miljoen illegalen) onmiddellijk herroepen, hij wil alle illegalen die criminele daden stellen terstond laten deporteren, verhoogde boetes installeren voor mensen die in het land blijven nadat hun visum verstreken is. Hij wil het toekennen van een werkvisum bemoeilijken, en werkgevers meer aansprakelijk stellen voor gebruik van illegalen. En hij wil steden die als 'asielplaats' voor illegalen dienen (die weigeren mee te werken aan deportatie, zoals San Francisco) hun overheidstoelagen ontnemen.

Geboorterecht

Hij wil ook niet langer accepteren dat kinderen van illegalen automatisch de nationaliteit krijgen (dat staat in de grondwet, als veertiende amendement, een regel die na de Amerikaanse burgeroorlog is uitgevaardigd om bevrijde slaven de nationaliteit te garanderen). Trump wil ook de jongeren die in de VS geboren zijn samen met hun familie terugsturen.

Zijn actie tegen illegalen zal volgens Trump de situatie voor werkgelegenheid in eigen land verbeteren, voor de eigen 'middenklasse' (lees: arbeiders), met name voor 'zwarte arbeiders'.

Op ten minste vijf punten worden de claims van Trump betwist. Specialisten hebben nog geen voorstel voor een werkbare muur gezien. Dat illegalen 'honderden miljarden' inzake gezondheidszorg en scholen consumeren, is volgens fact-checkers niet bewezen. Illegalen zijn terughoudend om van voorzieningen gebruik te maken, terwijl ze, als ze een officiële baan hebben, wel bijdragen aan de sociale zekerheid. De criminaliteit van illegale Mexicanen ligt, hoewel er spectaculaire uitzonderingen zijn, gemiddeld lager dan de criminaliteit bij 'autochtonen'. Dat laatste argumenteert onder meer Rupert Murdoch, de grote baas van een resem media, waaronder The Wall Street Journal en Fox News. Trump bewijst in zijn plan nergens dat Mexico inderdaad misdadigers uitvoert, wat hij herhaaldelijk beweerd heeft. En tot slot zijn de meningen verdeeld over de mogelijke transfer van banen van illegalen naar legalen.

Iran-akkoord

De andere Republikeinse presidentskandidaten hebben het moeilijk met Trumps voorstel. Massale deportatie en een wijziging van de grondwet zijn niet noodzakelijk populair in de VS. Kandidaten zoals Scott Walker en Lindsey Graham omarmden delen van Trumps voorstellen (de muur en het geboorterecht voor Walker, het geboorterecht voor Graham) terwijl ze de rest van diens voorstellen onhaalbaar of onrealistisch noemen. Volgens Graham is er een soort geboortemigratie, waarbij ouders de grens oversteken om in de VS te bevallen en dan het geboorterecht op te eisen.

Jeb Bush wees dan weer het hele voorstel van Trump af als "een zogenaamd plan", "onrealistisch".

In het interview met Meet The Press combineerde Trump klassiek uitzinnige uitspraken (hoe hij zich informeert over buitenlandse politiek? Door naar tv te kijken!), en extreme taal inzake illegalen en IS, met standpunten die centraler uitkomen dan die van de meeste Republikeinen. Hij zei bijvoorbeeld dat hij het akkoord met Iran niet naar de prullenmand zal verwijzen, maar dat hij via de tekst en de overeengekomen clausules zal proberen Iran zo hard mogelijk aan te pakken. Hij zegt dat hij, in tegenstelling tot andere Republikeinen, niet wil besparen op sociale zekerheid. "Ik wil zorgen voor mensen". Hij wijst Jeb Bush af omdat die maar de oorlog van zijn broer in Irak blijft vergoelijken. Hij zegt dat hij het zal opnemen voor de veteranen, die nu volgens hem jaren moeten wachten op hun uitkering of op verzorging.

Tot vervelens toe herhaalt hij dat een programma relatief is. "Zo gaat het niet tijdens onderhandelingen. Je probeert een zo goed mogelijke deal te sluiten. En ik sluit de beste deals".

Niet geselecteerd voor jury

Maandag moest Trump zich in New York, Manhattan, aanmelden als jurylid. Hij kon enkele uren later melden dat hij niet was geselecteerd en dat hij zijn campagne kon verderzetten.

Hij had eerder laten weten dat hij graag zijn burgerplicht zou vervullen.

Dat is echter een relatief nieuwe notie voor Trump, berichtte The Wall Street Journal, die uitviste dat Trump sinds 2006 vijf oproepen naast zich neergelegd heeft. Volgens een medewerker, die het krantenrelaas bevestigde, waren die eerdere uitnodigingen naar het verkeerde adres gestuurd.