Dat meldt het staatspersagentschap Xinhua, verwijzend naar een mededeling van de Communistische Partij. De maatregel moet het onevenwicht tussen mannen en vrouwen bijstellen en de toenemende vergrijzing van de bevolking tegengaan.

De beslissing is niet echt een verrassing en volgt op een versoepeling van twee jaar geleden. Peking stond toen twee kinderen toe op voorwaarde dat minstens een van de ouders zelf enig kind was. Sinds eerdere versoepelingen mochten ook boeren op het platteland twee kinderen krijgen op voorwaarde dat hun eerste een meisje was.

Demografische tijdbom

Het geboortebeperkingsbeleid bestaat in China sinds 1979 en werd destijds ingevoerd om de snelle bevolkingsexpansie af te remmen.

Een en ander heeft echter geleid tot miljoenen abortussen, een snellere vergrijzing, een tekort aan werkkrachten en een mannenoverschot. Het resultaat is een demografische tijdbom.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties over vergrijzing heeft China niet alleen de grootste bevolking, maar ook de hoogste vergrijzing door het lagere geboortecijfer sinds de jaren 90. Tegen 2050 zal China bijna 440 miljoen 60-plussers hebben. Daarnaast is het aantal werkenden met 3,71 miljoen gedaald en zijn er 33 miljoen meer mannen dan vrouwen in China. (TE/KVDA)

Dat meldt het staatspersagentschap Xinhua, verwijzend naar een mededeling van de Communistische Partij. De maatregel moet het onevenwicht tussen mannen en vrouwen bijstellen en de toenemende vergrijzing van de bevolking tegengaan.De beslissing is niet echt een verrassing en volgt op een versoepeling van twee jaar geleden. Peking stond toen twee kinderen toe op voorwaarde dat minstens een van de ouders zelf enig kind was. Sinds eerdere versoepelingen mochten ook boeren op het platteland twee kinderen krijgen op voorwaarde dat hun eerste een meisje was.Het geboortebeperkingsbeleid bestaat in China sinds 1979 en werd destijds ingevoerd om de snelle bevolkingsexpansie af te remmen. Een en ander heeft echter geleid tot miljoenen abortussen, een snellere vergrijzing, een tekort aan werkkrachten en een mannenoverschot. Het resultaat is een demografische tijdbom.Volgens een rapport van de Verenigde Naties over vergrijzing heeft China niet alleen de grootste bevolking, maar ook de hoogste vergrijzing door het lagere geboortecijfer sinds de jaren 90. Tegen 2050 zal China bijna 440 miljoen 60-plussers hebben. Daarnaast is het aantal werkenden met 3,71 miljoen gedaald en zijn er 33 miljoen meer mannen dan vrouwen in China. (TE/KVDA)