Canadese premier voert druk (op België) op rond vrijhandelsakkoord CETA

Premier Justin Trudeau reageerde van uit Davos © REUTERS

De voorzitter van het Waals parlement, André Antoine (CDH), wil dat de onderhandelingen over het Europees vrijhandelsakkoord met Canada opnieuw worden geopend. De Belgische ziekenfondsen roepen de verschillende parlementen op om het akkoord niet goed te keuren. De Canadese premier Justin Trudeau waarschuwt intussen voor de gevolgen als CETA niet zoals gepland wordt ondertekend op 27 oktober.

België dreigt de enige EU-lidstaat te worden die geen groen licht geeft voor CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, omdat de federale regering daarvoor voorlopig geen toestemming krijgt van het Waals en het Brussels parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap.

De Duitse gemeenschap analyseert momenteel nog de honderden documenten over het CETA. Er is nog geen beslissing nomen, verklaarde de Duitstalige minister-president Oliver Paasch donderdag.

Bezorgdheden

Canadese premier voert druk (op België) op rond vrijhandelsakkoord CETA

Voorzitter André Antoine van het Waals parlement zei vandaag bij zijn aankomst dat hij een ‘gewijzigd verdrag’ wil. Hij betreurt dat de federale regering de bezorgdheden die op deelstaatniveau leven niet heeft doorgegeven aan Europa, ‘waardoor de N-VA de toonzetting kon bepalen’.

Antoine herhaalde enkele van zijn bezorgdheden: benadeelde bedrijven zullen een schadevergoeding van de overheid kunnen eisen en in het CETA-akkoord is er geen uitzondering voor de landbouwsector voorzien. In Wallonië leeft vooral de vrees dat CETA als koevoet zou kunnen dienen om TTIP te ratificeren, het veel grotere handelsakkoord met de Verenigde Staten. (Lees ook: ‘De Franstalige liberalen noemen Wallonië ‘het stoute jongetje’ van Europa’)

In het parlement in Namen was ook David Lametti aanwezig, de Canadese viceminister van Handel. Hij benadrukte dat overheden nog steeds het soevereine recht zullen hebben regels uit te vaardigen in het belang van hun burgers en dat het nieuwe arbitragemechanisme voor conflicten tussen bedrijven en overheden transparant en rechtvaardig is.

Canadese premier voert druk (op België) op rond vrijhandelsakkoord CETA

N-VA haalde bij monde van Kamerlid Peter Luykx hard uit naar de Franstaligen, die met hun verzet volgens hem Vlaanderen, dat belangrijke handelsrelaties met Canada onderhoudt, ‘gijzelen’. Hij merkt ook op dat in de afgelopen maanden over heel Europa socialistische partijen hun verzet tegen het handelsakkoord staakten.

Socialisten

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer wees minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) erop dat de Franse, Italiaanse en Duitse regering – met socialisten aan boord – CETA steunen. ‘Ik krijg binnen Europa vragen van mijn socialistische collega’s hoe dit in België mogelijk is. Ik ben liberaal en moet zeggen dat er een probleem is in de deelstaten’, luidde het.

Didier Reynders
Didier Reynders© Belga Image

Hij waarschuwde meteen dat het akkoord niet ondertekenen, ons land in een totaal isolement in Europa zou plaatsen. ‘Het CETA dat nu op tafel ligt, is het beste handelsakkoord dat Europa ooit ondertekend heeft. Indien we niet tekenen met Canada, met wie dan we?’, vroeg Reynders. ‘Canada ligt het dichtst bij ons land op verschillende vlakken. Er zijn landen binnen Europa die de openbare dienstverlening minder verdedigen dan Canada, net als op het vlak van sociale en milieunormen’.

Oproep

In een gemeenschappelijke mededeling roepen de Belgische ziekenfondsen de verschillende regeringen van het land op om niet in te stemmen met de ondertekening van CETA. ‘Er zijn vandaag onvoldoende garanties dat CETA geen negatieve gevolgen zal hebben op onze sociale bescherming en de bevoegdheden van de nationale overheden’, zeggen ze.

Er zijn vandaag onvoldoende garanties dat CETA geen negatieve gevolgen zal hebben op onze sociale bescherming en de bevoegdheden van de nationale overheden

Belgische ziekenfondsen

De voorstanders van CETA kijken vooral naar de economische effecten, maar hebben geen ook voor de mogelijke ongewenste gevolgen in andere domeinen, luidt de kritiek van de Christelijke Mutualiteit, de Socialistische Mutualiteiten, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en De Neutrale Ziekenfondsen.

Ze bekritiseren het feit dat ziekenfondsen op gelijke voet worden gezet als de commerciële verzekeraars en dus onder het toepassingsgebied van CETA vallen, ‘ondanks hun opdracht van algemeen belang’. De diensten van algemeen belang worden overigens niet expliciet uitgesloten, ook al zijn ze ‘essentieel in sectoren als de gezondheidszorg en de sociale bescherming’.

Ook bij het arbitragemechanisme voor conflicten met investeerders stellen de ziekenfondsen zich vragen. Ze vrezen een uitholling van de bevoegdheden van de nationale overheden om hun ziekteverzekering en gezondheidszorg te organiseren.

Druk

Intussen voert de Canadese premier Justin Trudeau de druk op. Op een persconferentie in Ottawa noemde hij geen enkele Europese lidstaat (of deelstaat) bij naam, maar hij wees er wel op wat de gevolgen zouden kunnen zijn als CETA niet zoals gepland ondertekend wordt op de Europees-Canadese top van 27 oktober.

Canadese premier voert druk (op België) op rond vrijhandelsakkoord CETA
© REUTERS/Blair Gable

‘Met wie denkt Europa de komende jaren nog zaken te kunnen doen?’, zei hij. ‘Als Europa er niet in slaagt dit akkoord te tekenen, is dat een duidelijk signaal aan de hele wereld dat Europa voor een weinig productieve weg aan het kiezen is, zowel voor zijn eigen burgers als voor de wereld.’

Top

De ministers bevoegd voor Handel komen op 18 oktober in Luxemburg bijeen. Bedoeling is dat de lidstaten het licht op groen zetten voor de ondertekening van het verdrag op 27 oktober tijdens een Europees-Canadese top in Brussel. Zonder Belgisch akkoord lijkt CETA begraven. (KVDA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content