Opinie

Anthony Godfroid

‘Wat heeft de Carré te maken met puppy’s?’

Anthony Godfroid Advocaat

Anthony Godfroid en Joris Pijpen grijpen de vernietiging van de milieuvergunning van de Carré aan om een paar vraagtekens te plaatsen bij de milieuvergunningen voor de importeurs van Oostblokpuppy’s.

De Raad van State heeft het besluit van de bestendige deputatie van Antwerpen vernietigd waarbij aan de NV Fibor een milieuvergunning werd verleend om de danstempel Carré uit te baten. Het administratieve rechtscollege heeft opmerkingen over de stedenbouwkundige vergunning voor de parkeerplaatsen voor 864 voertuigen en tekent daarbij, mogelijks, het doodvonnis voor Carré. Reden voor ondergetekenden om vraagtekens te plaatsen bij de behandeling van milieuvergunningsaanvragen voor etablissementen die wél voor overlast zorgen: importeurs en doorverkopers van Oostblokpuppy’s.

Hondsdolheid

Het is een understatement dat met de verkoop van geïmporteerde puppy’s bijzonder veel geld is te verdienen. Waar een Tsjechische of Slovaakse puppy gemiddeld 250 à 350 euro kost (inkoopprijs op groothandelsniveau), worden dergelijke puppy’s minstens voor het driedubbele verkocht in het rijke België. In Slovakije is hondsdolheid, een dodelijke ziekte voor de mens, nog aanwezig. Daardoor zou men verwachten dat Vlaanderen milieuvergunningsvoorwaarden zou opleggen voor handelszaken die vele Oost-Europese importpuppy’s tegelijk ophokken met het oog op de doorverkoop. Dat is nu helemaal niet het geval: de milieuwetgeving in Vlaanderen definieert ‘hond’ immers als elke hond boven de zes maanden. Concreet heeft dit als gevolg dat de Vlaamse milieuwetgeving importeurs die vele honderden puppy’s, per definitie jonger dan 6 maanden, ‘onderdak’ bieden, niet het minste strobreed in de weg legt.

Oost-Europese fokkers

De gemeente Asse kan ervan meespreken. Daar is de grootste hondenimporteur van het land, Animals Express, neergestreken. Deze zaak kon ermee volstaan een melding te doen bij de gemeente dat zij, volgens de definitie van ‘hond’ voorzien in de Vlaamse milieuwetgeving, maximaal ’10’ honden hield. Dit is de reinste nonsens aangezien deze zaak meer dan 70 hondenrassen, her en der ingeslagen, aan de man brengt.

De gemeente Asse communiceert aan de bevolking toe te zien op de naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden, zij het dat er geen milieuvergunningsvoorwaarden bestaan voor inrichtingen met maximaal 10 honden boven de zes maanden.

Gevolg van dit alles is dat de grootste hondenimporteur van het land dewelke ‘goede relaties’ onderhoudt met ‘gereputeerde’ Oost-Europese ‘fokkers’ is mogen neerstrijken in woongebied in Zellik, deelgemeente van Asse.

Kapitale fout

De Vlaamse milieuwetgeving gaat er blijkbaar vanuit dat de hinder die daardoor veroorzaakt wordt voor de omwonenden dermate beperkt is dat het niet nodig is de definitie van hond in de milieuwetgeving aan te passen. Niet gehinderd door enig belang dat gehecht wordt aan de eisen van dierenwelzijn die erg onder druk staan door de lange transporten tussen kweek- en verkooplanden, begaat de gemeente Asse een kapitale fout door voor Animals Express de rode loper uit te spreiden. Wat niet kan in Willebroek is blijkbaar wel mogelijk in Asse.

Zieke puppy’s

Dit is geen alleenstaand geval. Ook Boechout heeft de twijfelachtige eer om een beruchte puppy-importeur op het grondgebied te huisvesten. Begin deze maand heeft de dierenwelzijnsorganisatie Gaia de kat de bel aangebonden door strafklacht in te dienen op grond van de import van puppy’s onder de 8 weken door de Boechoutse handelszaak met de nogal dubieuze benaming ‘Dierenplezier’. Opnieuw dient vastgesteld dat ook deze handelaar kan volstaan met een melding van een milieuvergunning klasse 3 voor maximaal 10 “honden” terwijl de handelszaak in realiteit een aanvoerplaats is van Oost-Europese puppy’s. Het verdriet dat kopers wordt aangedaan doordat de aangekochte puppy ziek blijkt te zijn ten gevolge van het wegnemen van de puppy’s van de moeder op te jonge leeftijd, is geen reden voor de gemeente Boechout voor een verhoogd milieutoezicht.

Oproep aan Joke Schauvliege

Ook de Vlaamse regelgever heeft, ondanks de ruchtbaarheid die aan deze importpraktijken wordt gegeven, nog niet de tijd gevonden om een logische definitie van “hond” in te schrijven in de milieuwetgeving. Gaat Minister Schauvliege (CD&V) voor verandering zorgen? Zij heeft in elk geval de sleutel in handen om de definitie van ‘hond’, opgenomen in de Vlaamse milieureglementering, te wijzigen door de leeftijdsbepaling te schrappen. Bij stilzitten van Schauvliege blijft de situatie aangehouden waaronder elkeen, onder de milieuwetgeving, honderden puppy’s kan houden zonder ernstig milieutoezicht. Het is daarom hoogtijd dat de West-Vlaamse excellentie haar kabinet aan het werk zet. Joke : yes you can!

(Anthony Godfroid, specialist dierenwelzijnsrecht, Advocaat aan de Balie te Brussel

Joris Pijpen, Schepen voor Dierenwelzijn (Open VLD) van de gemeente Hoeilaart)

Partner Content