Voormalig PS-burgemeester Alain Mathot veroordeeld tot twaalf maanden met uitstel voor corruptie

Alain Mathot (PS) in Luik, 3 februari 2017.

Het hof van beroep van Luik heeft Alain Mathot vrijdag wegens corruptie bij de bouw van de afvalverbrandingsoven Uvelia in Herstal veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel gedurende vijf jaar en een boete van 5.500 euro.

Het ex-Kamerlid en de voormalige PS-burgemeester van Seraing moest zich voor het hof van beroep verantwoorden voor passieve corruptie, valsheid in geschrifte, witwassen van geld, misbruik van vennootschapsgoederen en overtredingen rond openbare aanbestedingen. De tenlasteleggingen hadden te maken met de bouw van de afvalverbrandingsoven Intradel-Uvelia in Herstal. De procedure tegen hem duurde 13 jaar.

Het voormalige Luikse PS-kopstuk werd niet tegelijk met de andere hoofdrolspelers berecht omdat zijn parlementaire onschendbaarheid niet was opgeheven. Tijdens het proces betwistte Mathot de aanklachten en vroeg hij de vrijspraak. Het parket had minstens twee jaar met uitstel gevorderd. Mathot werd in eerste aanleg vrijgesproken van de belangrijkste feiten, die hadden betrekking op valsheid in geschrifte, passieve corruptie en witwaspraktijken. Hij werd daarentegen schuldig bevonden aan belastingontduiking in het kader van het niet betalen van 4.800 euro btw voor renovatiewerken aan zijn woning en kreeg opschorting voor een periode van drie jaar.

Het parket ging in beroep tegen die uitspraak. Het hof van beroep van Luik oordeelde Alain Mathot schuldig aan corruptie tussen 2003 en 2008. Het hof erkende de betichtingen die werden aangebracht door Philippe Leroy, de omkoper en voormalig directeur van Innova, als geloofwaardig. De feiten voor valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen en de openbare aanbestedingen werden niet weerhouden.

Voor de corruptie werd Mathot veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf met uitstel en 5.000 euro boete. Het hof sprak een verbeurdverklaring van 700.000 euro uit en een rechtenverbod voor een periode van vijf jaar. Wegens belastingontduiking tussen 2007 en 2009 voor een bedrag van 5.048,7 euro werd Mathot veroordeeld tot een boete van 2.750 euro.

Alain Mathot gaat in cassatie tegen de uitspraak van het hof van beroep van Luik. De beslissing om een cassatiegeding in te dienen is vrijdag al genomen, zo kondigde zijn advocaat Jean-Phlippe Mayence aan.

Partner Content