Vandenbroucke: ‘Omikrongolf maar laten waaien, is zeer gevaarlijk’

Frank Vandenbroucke

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwt voor de redenering om vlug groepsimmuniteit op te bouwen tegen de omikronvariant van het coronavirus door alle maatregelen los te laten. Dan riskeer je een ‘zeer ontwrichtende besmettingsgolf’, aldus de minister.

In De Zevende Dag op Eén waarschuwde Vandenbroucke voor het beeld dat de dominante omikronvariant zomaar een verkoudheid is. ‘De eerste boodschap moet zijn om de omikrongolf te vertragen’, aldus de minister. ‘Een redenering om alles maar te laten waaien, is zeer gevaarlijk’.

Er is de voorbije dagen gewerkt aan noodplannen tegen massale uitval, bevestigde Vandenbroucke. Zo heeft het Nationaal Crisiscentrum de voedselbevoorradingsplannen uit de eerste coronagolf opnieuw geactiveerd, en gebeurt ook een monitoring van kritische sectoren, denk maar aan drinkwatervoorziening. ‘Laat ons het beste hopen, maar ons voorbeiden op het slechtste’, zei de minister. De regering kan desnoods ook beroep doen op het leger om bij te springen in de ziekenhuizen, bevestigde Vandenbroucke.

De ziekenhuizen zijn ook gevraagd om continuïteitsplannen op te maken, op basis van drie scenario’s. Het gaat om ziekenhuisplannen die al bestaan, maar die moeten worden geactiveerd. Ook de huisartsen hebben dergelijke continuïteitsplannen, verzekerde de minister.

Ook premier Alexander De Croo bevestigde zondag in VTM NIEUWS dat noodplannen worden uitgewerkt om prioritaire sectoren draaiende te houden. Hij had het onder meer over de zorg, politie en transport. Het gaat om plannen voor de korte termijn, met name januari en begin februari. Het is de bedoeling om desnoods ‘allerlei vormen van noodfexibiliteit’ in te zetten om cruciale sectoren open te houden. Het gaat onder meer om de inzet van defensie.

Financiële ondersteuning ouders bij aankoop zelftesten

Vandenbroucke heeft nog eens gepleit voor een vorm van financiële ondersteuning van ouders bij de aankoop van zelftesten.

Ouders worden sterk aanbevolen om hun kinderen wekelijks te testen op het coronavirus met een zelftest. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is evenwel geen voorstander om die gratis aan te bieden, liet hij al weten. Vandenbroucke vindt het een goed idee om ouders een zelftest aan te raden, maar vindt dat om de testen te promoten ‘ondersteuning nodig is, ook financieel’. Lokale besturen en onderwijsinstanties zouden daarover moeten nadenken, vindt hij.

Partner Content