Alles over ongevallen

Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is tijdens de eerste zes maanden van 2015 gestagneerd (+0,7 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen en gewonden daalde daarentegen telkens met 6,7 procent.

Volgens het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen is er bij 9 procent van de ongevallen sprake van regenweer, terwijl het slechts 6 procent van de tijd regent.

Het aantal doden op de Belgische autosnelwegen is tijdens de eerste vijf maanden van het jaar met 4,5 procent gestegen.