Alles over Nelly Maes

'Vergeleken met vroegere traditionele samenlevingen kent onze moderne maatschappij veel speelvelden, waar het vreedzaam vechten beoefend kan én moet worden', vindt de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis. 'Zo is politiek eigenlijk ook een vorm van oorlog voeren, maar dan met woorden in plaats van wapens', voegt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) daaraan toe.