Alles over Kinderrechtencommissariaat

1 op de 3 kinderen en jongeren is bang zelf covid-19 te krijgen, en 2 op de 3 maakt zich zorgen over de gezondheid van familie of vrienden. Dat blijkt uit een enquete onder 44.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen, die vandaag verschijnt.

Het Kinderrechtencommissariaat maakt zich zorgen over kwetsbare kinderen en jongeren die zich door de coronamaatregelen mogelijk in nog zwaardere omstandigheden moeten handhaven. De organisatie roept iedereen op om extra alert te zijn voor het welzijn van kinderen.

De ondersteuning op basis van het M-decreet zorgt voor een onevenwicht in de toegekende omkadering, wat leidt tot een ongelijke behandeling tussen leerlingen, tussen scholen en tussen ondersteuningsnetwerken. Dat concludeert een commissie onder leiding van de Antwerpse professor Elke Struyf, die het huidige ondersteuningsmodel tegen het licht hield.

Het Vlaams Parlement heeft Sofie Van Rumst benoemd tot nieuwe Kinderrechtencommissaris ad interim vanaf 1 juli. Zij vervangt dan de huidige Kinderrechtencommissaris ad interim Naima Charkaoui die op 1 juli het Kinderrechtencommissariaat inruilt voor 11.11.11.

Het Kinderrechtencommissariaat is ervan overtuigd dat er geen fouten zijn gemaakt bij de selectieprocedure voor de nieuwe Vlaamse Kinderrechtencommissaris. Het commissariaat suggereert dan ook om de procedure verder te zetten. Dat schrijft het Kinderrechtencommissariaat in een brief aan het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement.

Er zijn mogelijke problemen opgedoken bij de selectie van de nieuwe Kinderrechtencommissaris. Volgens verschillende bronnen zijn er vragen bij de manier waarop afscheidnemend Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen betrokken werd bij een deel van die procedure. Vanobbergen ontkent.