Alles over GAS-boete

N-VA-voorzitter Bart De Wever werd weggereden van het MR-hoofdkwartier in een Porsche. Dat zorgde voor jolijt, waardoor verloren ging dat zijn chauffeur een papiertje van achter de ruit haalt, verfrommelt en op de grond gooit. Een boete? En: staat daar geen GAS-boete op?

De wankele argumentatie voor de leeftijdsverlaging van GAS-boetes blijft, ondanks het kleine aandeel minderjarigen die beboet worden, een mooie illustratie van enkele terechte, genoegzaam gekende maar nog steeds onbeantwoorde kritieken.

"Tot vandaag, enkele dagen voor de verkiezingen, heb ik - op een enkeling na - geen signalen ontvangen dat de partijen die de GAS-wetgeving hebben goedgekeurd in de Kamer een limitatieve lijst voor GAS willen opstellen. Daarom heb ik besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf een limitatieve lijst op te stellen."

'Zolang de burgemeester inzake GAS-boetes het mooie weer maakt, zal het altijd willekeur en misbruik blijven regenen. Noch de wet, noch het uitvoeringsbesluit verleent immers enige waarborg van onafhankelijkheid aan de GAS-sanctionerend ambtenaar. Het Wervikse GAS-dossier, maakt dit op brutale wijze duidelijk', stelt justitiewatcher Jan Nolf.

Gent zal de minimumleeftijd voor GAS-boetes niet verlagen tot 14 jaar. "Voor kinderen jongeren dan 16 jaar die een misdrijf begaan, wordt een alternatief traject voorzien", aldus burgemeester Daniël Termont (SP.A).