Alles over artsen

Vier artsen op tien voldoen aan de criteria van burn-out. Bij artsen-specialisten in opleiding loopt dit op tot bijna 60%. Van de apothekers zit bijna één op de twee in de risicozone voor burn-out. Eén dokter op vijf drinkt (wat) meer dan aanbevolen, 2,2% zit in de gevarenzone. Zichzelf psychoactieve stoffen voorschrijven doet 17,8% van de artsen.

Is minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) nog steeds de populairste politicus van het land? Bij brede lagen van de bevolking allicht nog wel; in de sector van de gezondheidszorg al een tijdje niet meer. De vrije val lijkt ingezet.

Ook in de zorgsector is burn-out een gekend fenomeen. Eén groep bleef tot nog toe onderbelicht: de huisartsen in opleiding. Nochtans is het voor sommigen onder hen vijf voor twaalf, zo wijst een masterproef bij 131 Vlaamse haio's uit. Zo'n 8,5% kampt met burn-out, 13,7% zegt zich zelfs depressief te voelen. Dat schrijft Artsenkrant.

De nationale raad van de Orde der artsen wil niet dat de meldingsplicht voor dokters bij patiënten met genitale verminking wordt uitgebreid naar alle, en niet alleen minderjarige, vrouwen. Dat blijkt uit een advies over een wetsvoorstel daarover van CD&V-Kamerleden Els Van Hoof en Nahima Lanjri.

Voor het eerst in 40 jaar staken de artsen in Groot-Britannië. Ze nemen het niet dat de conservatieve regering van David Cameron ettelijke publieke voorzieningen schrapt en de zorgstaat steeds meer terugschroeft. Zelfs doe-het-zelftandheelkunde zit in de lift.

Artsen moeten hun activiteiten op digitale media beperken tot een absoluut minimum, zegt de Orde van Geneesheren in een officieel advies. Volgens de Orde was het dringend nodig om een duidelijk kader te scheppen over wat artsen wél en niet mogen op de digitale media.

Meer dan de helft van de Vlaamse artsen wil op 25 mei voor de N-VA stemmen. Open VLD staat op respectabele afstand tweede, voor CD&V. Als het van de Vlaamse artsen afhangt, haalt de SP.A niet eens de kiesdrempel.

Zowel artsen als apothekers beseffen dat ze meer moeten samenwerken omdat ze nu eenmaal onlosmakelijk deel uitmaken van de gezondheidsketen. Maar samenwerken betekent nog niet dat ze altijd op dezelfde lijn zitten.

Tien jaar na de wet op de rechten van de patiënt weten mensen amper hoe ze hun rechten kunnen afdwingen in een artsenpraktijk, een ziekenhuis of andere zorgvoorziening. Dat blijkt uit een enquête van de Christelijke Mutualiteit en Ziekenzorg.