Somers: ‘Laat jongeren zonder diploma beginnen met politieopleiding’

Dyab Abou Jahjah en Bart Somers in het stadhuis van Mechelen. © Yann Bertrand
Joël De Ceulaer
Joël De Ceulaer Was redacteur bij Knack van 1999-2011 en van 2013-2015

In een dubbelinterview van Knack met Bart Somers (Open VLD) en Dyab Abou Jahjah doet de Mechelse burgemeester een opmerkelijk voorstel om de diversiteit in het politiekorps te vergroten. ‘Laat ook jongeren zonder diploma alvast meedoen aan de tests.’

In een opmerkelijk dubbelgesprek in Knack praten de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) en activist Dyab Abou Jahjah deze week over de diverse samenleving. Abou Jahjah stelt een systeem van quota voor met verschillende variabelen. Somers lanceert een idee om meer allochtone jongeren bij de politie te krijgen.

‘Ik streef ernaar om van mijn korps een afspiegeling van de samenleving te maken, anders verliest het zijn legitimiteit’, zegt Bart Somers. ‘Ik heb zelfs een voorstel voor de federale overheid, want daar gebeurt nog altijd de rekrutering. Vandaag moeten kandidaten een diploma secundair onderwijs hebben en moeten ze ook voldoen aan een aantal psychologische voorwaarden: ze moeten stressbestendig zijn, de vereiste cognitieve vaardigheden hebben, en slagen voor een fysieke test. Los daarvan wordt er ook een veiligheidsonderzoek gedaan. Nu is het drama van veel allochtone jongeren dat ze fysiek en psychologisch misschien perfect geschikt zijn voor de job, maar dat ze geen diploma secundair onderwijs hebben. Mijn voorstel is nu om ook jongeren zonder diploma al te laten deelnemen aan alle tests die je moet doen om toegelaten te worden. En als ze daarin slagen, kunnen ze al een soort betaalde stage doen als contractuele medewerker bij de politie, terwijl ze via de VDAB verder studeren om hun diploma te halen.’

Abou Jahjah: ‘Dat is een zeer interessant idee. Zeker bij de overheid moet er inderdaad een duidelijke en zichtbare vertegenwoordiging zijn van allochtone burgers. We kunnen niet wachten, het probleem van de werkloosheid is momenteel al veel te groot.’

U pleit in uw boek ‘De stad is van ons’ voor quota, mijnheer Abou Jahjah.

Abou Jahjah: ‘Natuurlijk. Niet omdat ik ze de perfecte oplossing vind, maar ik vind ze absoluut nodig, als inhaalmanoeuvre.’

Somers: ‘Quota lijken mij geen goed idee. Ik ben wel voor positieve acties. Die hebben we in Mechelen gebruikt om meer stagiairs van allochtone origine te krijgen aan de stad. Vooral door onze vacatures beter te communiceren in die doelgroepen.’

Abou Jahjah: ‘Dus positieve acties werken, en toch wilt u quota niet verdedigen?’

Somers: ‘Positieve actie is niet hetzelfde als positieve discriminatie. Als u en ik samen solliciteren voor een job en we hebben dezelfde kwalificaties, dan vind ik het niet rechtvaardig om automatisch voor u te kiezen, omdat u van allochtone origine bent.’

Abou Jahjah: ‘Maar positieve discriminatie bestaat vandaag al. Autochtone mannen worden positief gediscrimineerd.’

Somers: ‘Laat ik een voorbeeld geven. Jan groeit op in een kansarm gezin, zijn vader is alcoholist, maar hij heeft zich aan zijn milieu ontworsteld en solliciteert voor dezelfde job als Mohammed, die is opgegroeid als de zoon van een Marokkaanse huisarts. Mohammed komt uit een kansrijk gezin. Toch krijgt hij de job, als we positieve discriminatie toepassen.’

Abou Jahjah: ‘Een interessante denkoefening. Je zou het systeem kunnen finetunen door rekening te houden met verschillende variabelen. Van allochtone afkomst zijn is dan één variabele, maar opgegroeid zijn in een kansarm gezin kan een andere variabele zijn. Een kansengroep hoeft niet etnisch-cultureel gedefinieerd te worden. Je kunt op die manier ook achtergestelde autochtone Vlamingen helpen. Waarom zou dat niet kunnen met overheidsbedrijven zoals Bpost, of de NMBS? Vijftig procent van de werknemers is er ouder dan vijftig. We zullen de komende jaren dus heel veel laaggeschoolde mensen nodig hebben om hen te vervangen. Het ideale moment om acties op te zetten.’

Partner Content