Vrije Tribune

‘Saudi-Arabië veroordeelt terrorisme in al zijn vormen, dat zijn geen holle woorden’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘Door een nauwere internationale samenwerking en het promoten van de dialoog tussen culturen moeten we verder zinloos bloedvergieten voorkomen’, reageert de ambassadeur van Saudi-Arabië op de aanslagen in Brussel.

Twee weken na de afschuwelijke terroristische aanslagen op Brussel, blijven België, Europa en de internationale gemeenschap rouwen voor de slachtoffers van een dergelijke stompzinnige barbaarsheid. Het Koninkrijk van Saudi-Arabië deelt dit verdriet, wij betreuren het verlies van de 32 slachtoffers van terroristen in Brussel. Onze gedachten zijn bij hun families en bij de driehonderd onschuldige slachtoffers die herstellen van hun verwondingen. Deze hatelijke en laffe daden zijn een belediging aan het vreedzame geloof dat ze beweren aan te hangen. Hun doel is haat te verspreiden, de samenleving te verdelen en buren tegen elkaar op te zetten. We mogen dit niet laten gebeuren.

Integendeel, de tijd is gekomen voor gemeenschappen, de samenleving en internationale actoren om verenigd deze dreiging het hoofd te bieden en zo verder zinloos bloedvergieten te voorkomen. Door een nauwere internationale samenwerking en het promoten van de dialoog tussen culturen, moeten we er naar streven om onze planeet van deze gesel te verlossen, die enkel zoekt om wantrouwen en angst te zaaien.

Geen holle woorden

Saudi-Arabië veroordeelt terrorisme in al zijn vormen, dat zijn geen holle woorden

Saudi-Arabië heeft haar standpunt altijd heel duidelijk gemaakt : we veroordelen terrorisme in al zijn vormen. Dat zijn geen holle woorden. Daden zijn nodig om deze zeer concrete dreiging aan te pakken. Ook Saudi-Arabië is het slachtoffer geworden van aanvallen die ernaar streefden om het land te ontwrichten en Saudische burgers te terroriseren. Daarom heeft het Koninkrijk stappen ondernomen om extremisme te bestrijden, ongeacht de motieven, het geloof of de nationaliteit van de daders. Of het nu om Al-Qaeda, Da’esh (ISIS) of door staten gesteunde radicalisering gaat, internationale gemeenschap moet nu samenwerken in de strijd tegen het terrorisme, de financiering ervan en de extremistische ideologieën aan de basis.

De Saudische regering in Riyadh heeft kosten nog moeite gespaard in haar gevecht tegen terrorisme. Ze houdt terreurverdachten aan op haar grondgebied, berecht hen in haar rechtbanken, en legt straffen op aan allen wiens betrokkenheid bij terroristische complotten wordt bewezen. Het invoeren van de strikte financiële controles, waarvoor de Financial Action Task Force (FATF) betreffende het witwassen van geld en terreurfinanciering pleit, stopt de geldstromen naar terroristen. Bovendien werden collectes in moskeeën en openbare plaatsen verboden en werden internationale geldoverschrijvingen van Saudische goede doelen stopgezet, om zo te verzekeren dat er geen middelen kunnen vloeien naar extremisten.

Dialoog

Om het terrorismevraagstuk bij de wortel aan te pakken, lanceerde het Koninkrijk reeds in 2005 een grootschalige nationale voorlichtingscampagne. Deze campagne die trouwens nog altijd loopt, dient om de bevolking bewust te maken van de gevaren van extremistische ideologieën. Door samen te werken, kunnen Europese landen hun voordeel doen met de Saudische ervaringen in het bestrijden van extremisme en radicaal gedachtengoed. Zo kan er bijvoorbeeld veel geleerd worden van de ervaringen van het Prince Mohammed bin Naif Counselling and Care Center dat extremisten rehabiliteert en de Assakina Campaign for Dialogue, die werkt aan het rechtzetten van verkeerde interpretaties van islamitische doctrines met betrekking tot geweld, die extremen verwerpt en gematigdheid aanbeveelt.

Op het internationale vlak promoot het Koninkrijk actief de dialoog tussen aanhangers van verschillende geloven en culturen om een harmonieus samenleven tussen hen te bevorderen.

Internationale coalitie

Saudi-Arabië zal politieke stabiliteit in de regio blijven promoten

De KAICIID Center for Dialogue in Wenen is een intergouvernementeel uitwisselingscentrum dat door Saudi-Arabië werd opgezet om rechtvaardigheid, vrede en verzoening te promoten en het misbruik van geloof om geweld te rechtvaardigen tegen te gaan. Daarenboven speelde het centrum via een bijdrage van 110 miljoen dollar een cruciale rol in de oprichting van het United Nations Counter-Terrorism Center dat de activiteiten van lidstaten te ondersteunt die het extremistische gedachtengoed aanpakken dat de voedingsbodem vormt voor terrorisme. Het is ook in dat verband dat Saudi-Arabië verleden jaar de oprichting aankondigde van een militair verbond van 35 moslimlanden, die aan de zijde van de Verenigde Naties terrorisme en extremisme op de grond willen bestrijden.

Saudi-Arabië verzet zich vastberaden tegen alle gewelddadige extremistische bewegingen, ongeacht hun geloof of ideologie. Het Koninkrijk speelt een leidende rol binnen de internationale coalitie die terreurgroepen bestrijdt, onder meer vechtend tegen Da’esh (ISIS) in Syrië en in de bredere regio. Saudi-Arabië zal politieke stabiliteit in de regio blijven promoten en zal blijven werken met haar internationale partners aan de terugkeer van langdurige vrede en veiligheid en het terugdringen van het risico op verder zinloos geweld.

Abdulrahman Sulaiman Alahmed

Ambassadeur van het Koninkrijk van Saudi-Arabië bij het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg en Hoofd van de Saudische Vertegenwoordiging bij de Europese Unie.

Partner Content