Prins Laurent mag zich in openbare Kamerzitting verdedigen tegen inhouding deel dotatie

Prins Laurent was afgelopen zomer op het feestje van de Chinese ambassade © Belga Image

Prins Laurent of zijn advocaat mag zich in een openbare zitting in de Kamer komen verdedigen tegen de inhouding van een deel van zijn dotatie. Dat werd woensdag overeengekomen in de Conferentie van de Voorzitters, die de werkzaamheden in de Kamer regelt.

De beraadslaging en stemming zullen achter gesloten deuren plaatsvinden.

Sanctie

De regering stelde de Kamer voor 15 procent in te houden van dotatie van prins Laurent. Het gaat om een sanctie omdat de prins zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden werd de prins ook al op de vingers getikt omdat hij buiten de lijntjes kleurde.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke zocht al een tijd naar een manier om de procedure in de praktijk uit te voeren, zonder daarbij de rechten van de verdediging te schenden. Uiteindelijk werd woensdag beslist een ad hoc commissie in het leven te roepen. Die zal bestaan uit dertien leden met spreekrecht, met Bracke zelf als voorzitter.

Wanneer de eerste vergadering plaatsvindt, ligt nog niet vast. De samenstelling gebeurt donderdag in de plenaire vergadering.

De prins of zijn advocaat zullen in die commissie hun standpunt uiteen kunnen zetten tijdens een openbare zitting, zoals ze zelf hadden gevraagd.

In een advies van advocatenbureau Stibbe werd aanbevolen dat zou worden gekozen voor leden die zich in het verleden niet kritisch hadden uitgelaten over de prins. De Conferentie kwam echter overeen dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de fracties zelf ligt.

Het is de bedoeling dat het verslag van de zitting drie dagen voor de plenaire vergadering waarop de finale beslissing valt, ter inzage voor alle parlementsleden ter beschikking wordt gesteld.

Tijdens die plenaire vergadering, die openbaar zal zijn, krijgt elke groep twee minuten spreektijd, dus ook de kleinere partijen met minder dan vijf vertegenwoordigers. De stemming zal daarentegen opnieuw geheim zijn.

Partner Content