Prijs voor Mensenrechten postuum voor PVDA-dokter Dirk Van Duppen: ‘De samenleving staat op een kruispunt’

EPO

Vanavond wordt de Prijs voor Mensenrechten postuum uitgereikt aan dokter Dirk Van Duppen. Eerder dit jaar verscheen van hem het boek ‘Zo verliep de tijd die me toegemeten was’. Onderstaand fragment werd in laatste instantie niet opgenomen in het boek over zijn leven, maar is vandaag opnieuw actueel, met de pandemie in het achterhoofd.

De samenleving staat op een kruispunt.

Het komt aan op keuzes die bepalen welke kant ze opgaat:

de warme, sociale kant

of de ijskoude, individualistische en asociale kant.

Die keuzes bepalen of het zijn overweegt,

dan wel het hebben.

Het collectieve en de vrijheid van de individuele mens

dankzij de hulp van anderen

of het individualisme

ten koste van anderen.

Empathie, altruïsme en solidariteit

of onverschilligheid, egoïsme en uitbuiting.

Zelfbeheersing, bedachtzaamheid, spelcompetitie,

samenwerken, uitwisselen en delen

of agressief impulsief gedrag, concurreren, monopoliseren,

bezitten en nemen.

Mensen verbinden, gelijke rechten, internationalisme

of uitsluiting, racisme en discriminatie.

Diversiteit of uniformiteit.

De arbeid als middel voor de productie van gebruikswaarde,

als middel voor emancipatie en socialisatie,

of de arbeidskracht als koopwaar, als middel voor uitbuiting

en voor de productie van ruilwaarde ten koste van alles.

Eerlijkheid, vertrouwen en eenheid van woord en daad,

of bedrog, misleiding, hypocrisie.

Gelijkwaardigheid, gelijke participatie en rechtvaardigheid

of ongelijkheid, dominantie, elitisme en onrecht.

Liefde voor de wetenschap en voor de rationaliteit

of obscurantisme en irrationalisme.

Ecologisme, eerlijke informatie, duurzaam samenleven

of consumentisme, milieuvervuiling en verspilling.

Humanisme, vermaatschappelijking van de economische hefbomen

voor de realisatie van de sociale grondrechten

en voor het eerst-komt-de-mens

of de vermarkting van alles, alles als koopwaar te gelde maken

en eerst-komt-de-winst.

De laatste keuze verwijst naar de economische verhoudingen en

omstandigheden.

Die zijn doorslaggevend.

Zonder een onderbouw waarbij de mens en niet de winst eerst komt,

gaan de positieve waarden verwateren tot vormen van hypocrisie

en halen de negatieve de boventoon.

Ik zie de wereld kantelen,

ik geloof dat het goed komt.

Jaarlijks reikt de Liga voor Mensenrechten de Prijs voor Mensenrechten uit aan een persoon, organisatie of initiatief die/dat zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de mensenrechten. De Liga brengt dit jaar hulde aan Dirk Van Duppen. Dirk Van Duppen (1956 – 2020) was een bijzonder geëngageerde arts en politicus. Hij is vooral bekend als dokter bij Geneeskunde Voor Het Volk en als grondlegger voor het kiwimodel voor betaalbare geneesmiddelen. Dokter Van Duppen heeft zich zijn leven lang geëngageerd bij de PVDA, met als belangrijkste inspiratiebron de mensenrechten. Geïnspireerd door het recht op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, bouwde hij mee aan Geneeskunde voor het Volk. Dat zijn 11 eerstelijnscentra die gratis geneeskunde aanbieden aan iedereen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content