Plenaire vat twee lange zittingen voor zomerreces aan

(Belga) De plenaire Kamer heeft dinsdagnamiddag de laatste rechte lijn richting het zomerreces ingezet. Verwacht wordt dat de volksvertegenwoordigers evenwel nog verschillende uurtjes zoet zullen zijn. Op de agenda prijken immers enkele niet onbelangrijke wetteksten, waarover ongetwijfeld nog langdurig zal worden gebakkeleid.

Dinsdag is het de bedoeling dat de Kamerleden zich over veertien wetsontwerpen buigen. De normale agenda wordt omstreeks 17.00 uur even in de war gestuurd, omdat de plenaire vergadering dan de bespreking aansnijdt van de tekst die de beslissingen van de laatste begrotingscontrole uitvoert. Nadien is het de bedoeling dat de volksvertegenwoordigers de draad opnieuw oppikken. Woensdag hervat de Kamer om 14.15 uur opnieuw de werkzaamheden met het wekelijkse vragenuurtje – hoewel “uurtje” niet letterlijk hoeft te worden genomen. Nadien gaat dan de bespreking van de wetteksten voort, met onder andere het ontwerp over de hervorming van het gerechtelijk landschap en de mobiliteit van de magistraten, maar ook van andere teksten die deze week nog langs de commissies passeerden. Normaliter vergadert de plenaire Kamer donderdagnamiddag. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt dat een aantal teksten donderdag nog – dus voor het reces – langs de Senaat passeert. Volgende week is geen plenaire vergadering in de Kamer gepland. Zondag, op 21 juli, is er uiteraard de eedaflegging van de nieuwe koning voor de Verenigde Kamers. (Belga)

Partner Content