Drie zeer zware zonnevlammen in minder dan 24 uur tijd hebben grote wolken met protonen en elektronen doen vrijkomen die mogelijk satellieten en communicatiesystemen op Aarde kunnen plat leggen. Experts vrezen dat een van die plasmawolken (CME) vrijdag de Aarde zal bereiken. Niet toevallig is het dan ook vrijdag de dertiende, iets wat zogenaamde 'paraskevidekatriafoben', mensen die - echt waar - een ziekelijke, irrationele angst voor vrijdag de dertiende hebben, niet graag zullen horen.

Plasmawolken zijn doorgaans niet gevaarlijk voor de mens omdat de atmosfeer van de Aarde de meeste van die schadelijke straling absorbeert. Ze kunnen echter wel satellieten doen uitvallen. Voor deze vrijdag de dertiende voorspellen wetenschappers echter geen grote problemen. Mogelijk kunnen er hier en daar kleine storingen optreden in het mobiele netwerk.

Wanneer een plasmawolk zwaar toeslaat, zijn de gevolgen veel groter met het uitvallen van elektriciteitscentrales, telefoon- en gps-netwerken en het internet tot gevolg. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1859, maar in die tijd was de wereld nog niet op zo'n grote schaal afhankelijk van elektronica. De echte impact van een plasmawolk is dus eigenlijk momenteel moeilijk in te schatten.

Verboden fruit

De iets nerveuzere lezer onder u zal met vrijdag de dertiende in het achterhoofd wellicht vrezen voor het laatste, worstcasescenario van een zonnevlam. Het getal '13' is immers onlosmakelijk verbonden met ongeluk en bijgeloof. De vrijdag wordt bovendien beschouwd als een onfortuinlijke dag omdat het geassocieerd wordt met de dag van de kruisiging van Jezus. Daarnaast zou Eva op deze dag Adam verleid hebben met het verboden fruit.

Maar dat betekent niet noodzakelijk dat vrijdag de dertiende ook werkelijk een ongeluksdag is. Integendeel. Uit een studie van het Nederlands Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) gebeuren er "minder ongelukken, branden en diefstallen wanneer de dertiende van de maand op een vrijdag valt dan op andere vrijdagen, omdat mensen dan voorzichtiger zijn of gewoon meer thuis blijven".

Volle maan

En om u nog wat nerveuzer te maken: op 13 juni is het ook nog eens volle maan. Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar sommige theorieën beweren dat de maan ons gedrag op eenzelfde manier beïnvloedt als de getijden. Het zou namelijk een invloed uitoefenen op het water in ons lichaam. Volgens anderen is het het licht van de maan dat ons beïnvloedt. Zo zouden er volgens een studie bij volle maan opmerkelijk meer slachtoffers van dierenbeten zijn. Andere studies tonen dan weer aan dat mensen beduidend slechter slapen bij volle maan.

Er mag dan misschien wel een 'gevaarlijke' plasmawolk op weg zijn naar de Aarde die tijdens volle maan op een vrijdag de dertiende zal aankomen, misschien moeten we nog het meest vrezen voor een ongeziene WK-gekte naar aanleiding van het Wereldkampioenschap voetbal. Het zal dus mogelijk niet aan de volle maan of de schrik voor vrijdag de dertiende liggen als u vannacht wat minder goed slaapt.

Drie zeer zware zonnevlammen in minder dan 24 uur tijd hebben grote wolken met protonen en elektronen doen vrijkomen die mogelijk satellieten en communicatiesystemen op Aarde kunnen plat leggen. Experts vrezen dat een van die plasmawolken (CME) vrijdag de Aarde zal bereiken. Niet toevallig is het dan ook vrijdag de dertiende, iets wat zogenaamde 'paraskevidekatriafoben', mensen die - echt waar - een ziekelijke, irrationele angst voor vrijdag de dertiende hebben, niet graag zullen horen. Plasmawolken zijn doorgaans niet gevaarlijk voor de mens omdat de atmosfeer van de Aarde de meeste van die schadelijke straling absorbeert. Ze kunnen echter wel satellieten doen uitvallen. Voor deze vrijdag de dertiende voorspellen wetenschappers echter geen grote problemen. Mogelijk kunnen er hier en daar kleine storingen optreden in het mobiele netwerk. Wanneer een plasmawolk zwaar toeslaat, zijn de gevolgen veel groter met het uitvallen van elektriciteitscentrales, telefoon- en gps-netwerken en het internet tot gevolg. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1859, maar in die tijd was de wereld nog niet op zo'n grote schaal afhankelijk van elektronica. De echte impact van een plasmawolk is dus eigenlijk momenteel moeilijk in te schatten.De iets nerveuzere lezer onder u zal met vrijdag de dertiende in het achterhoofd wellicht vrezen voor het laatste, worstcasescenario van een zonnevlam. Het getal '13' is immers onlosmakelijk verbonden met ongeluk en bijgeloof. De vrijdag wordt bovendien beschouwd als een onfortuinlijke dag omdat het geassocieerd wordt met de dag van de kruisiging van Jezus. Daarnaast zou Eva op deze dag Adam verleid hebben met het verboden fruit. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat vrijdag de dertiende ook werkelijk een ongeluksdag is. Integendeel. Uit een studie van het Nederlands Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) gebeuren er "minder ongelukken, branden en diefstallen wanneer de dertiende van de maand op een vrijdag valt dan op andere vrijdagen, omdat mensen dan voorzichtiger zijn of gewoon meer thuis blijven".En om u nog wat nerveuzer te maken: op 13 juni is het ook nog eens volle maan. Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar sommige theorieën beweren dat de maan ons gedrag op eenzelfde manier beïnvloedt als de getijden. Het zou namelijk een invloed uitoefenen op het water in ons lichaam. Volgens anderen is het het licht van de maan dat ons beïnvloedt. Zo zouden er volgens een studie bij volle maan opmerkelijk meer slachtoffers van dierenbeten zijn. Andere studies tonen dan weer aan dat mensen beduidend slechter slapen bij volle maan.Er mag dan misschien wel een 'gevaarlijke' plasmawolk op weg zijn naar de Aarde die tijdens volle maan op een vrijdag de dertiende zal aankomen, misschien moeten we nog het meest vrezen voor een ongeziene WK-gekte naar aanleiding van het Wereldkampioenschap voetbal. Het zal dus mogelijk niet aan de volle maan of de schrik voor vrijdag de dertiende liggen als u vannacht wat minder goed slaapt.