Na brand Brecht: herstel kost minstens 5 miljoen euro, Demir onderzoekt rookverbod in natuurgebieden

Het Groot Schietveld te Brecht op 27 april 2021. © Belga

Het zal minstens tien jaar en vijf miljoen euro vergen om de zwaar beschadigde natuur op en rond het militaire domein van Brecht te herstellen. Dat heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir dinsdag bekendgemaakt na de eerste analyses van INBO en Natuur en Bos.

Bij de zware natuurbrand op het militaire domein van Brecht in de provincie Antwerpen is eind april meer dan 570 ha natuur vernietigd, waaronder 15 procent van de droge heide in Vlaanderen. Om de droge heide te herstellen, is ten eerste grootschalige stootbegrazing nodig. Er is al gestart met een kudde van 300 schapen, en dat moet doorgroeien naar minstens 1.000. Dit zal nodig zijn gedurende een periode van wellicht 10 jaar.

Maar begrazing zal niet volstaan, aldus minister Demir. Dit najaar moet gestart worden met het maaien van grassen, het verwijderen van de vegetatie en van een deel van de bovenste grondlaag (chopperen) en plaggen, waarbij de bodem volledig afgeschraapt wordt en al de vegetatie en bodem tot 10 centimeter diep wordt verwijderd.

Defensie in gebreke

Zonder deze maatregelen dreigt door de hoge stikstofneerslag in Antwerpen minderwaardig grasland te ontstaan. ‘Natura 2000- gebied Schietvelden is op Europese schaal essentieel voor een brede waaier aan bijzondere plant- en diersoorten. Het spreekt voor zich dat we al het mogelijke moeten doen om de natuur in dit gebied te herstellen. Dat zal tijd, geld en mankracht vergen’, stelt Demir.

Intussen proberen INBO en Natuur en Bos nog steeds precies in kaart te brengen wat de impact van de brand was op specifieke soorten vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen,… Die informatie is nodig om het natuurbeheerplan voor de komende jaren nog bij te sturen.

Demir had vorige week al aangekondigd dat ze Defensie formeel in gebrek stelt voor de natuurbrand op het militaire domein.

Naar een rookverbod?

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir onderzoekt of er een algemeen rook- en vuurverbod in de natuur- en heidegebieden in Vlaanderen kan worden ingevoerd.

Eind vorige maand werd bij een brand op het militair domein in Brecht nog 570 hectare natuur vernietigd, waaronder 15 procent van de droge heide in Vlaanderen.

De brand werd veroorzaakt door brandbare fosforkogels, die eigenlijk niet mochten worden gebruikt. Op dit moment bestaat er enkel een vuurverbod in de bossen en erkende natuurreservaten van natuur en bos, maar de vaag naar een uitgebreider verbod is groot, onder meer vanuit de gemeente Kalmthout en de provincie Antwerpen.

‘Er bestaat een vuurverbod in de natuurgebieden van Natuur en Bos, we bekijken of we dat kunnen uitbreiden tot een rook- en vuurverbod in al onze natuur- en heidegebieden, al dan niet gedurende een bepaalde periode van het jaar’, zegt Demir. ‘Dat is te bekijken. Zo kunnen we toekomstige drama’s voorkomen’, aldus de minister. ‘Maar ook zonder nieuwe regels, een oproep: gebruik het gezond verstand, laat de aansteker thuis en voorkom vuur en roken in onze prachtige natuur.’

Partner Content