Minister van Innovatie Crevits laat mogelijkheden voor Vlaamse hyperloop onderzoeken

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van een hyperloop-netwerk.

‘De mogelijkheden van het hyperloop-systeem zijn fenomenaal. Het is nog toekomstmuziek, maar dat zou een belangrijke stap zijn om het goederentransport over de weg terug te dringen’, zegt Crevits. Zo zou de reistijd tussen Brussel en Schiphol beperkt kunnen worden tot 21 minuten.

In essentie gaat het om een netwerk van buizen – bovengronds waar het kan, ondergronds waar het moet – waarin verschillende steden en regio’s met elkaar verbonden worden. In de buizen worden ‘pods’ in een vacuüm en met hoge snelheid (tot 1.000 km/u) tussen de verschillende connecties in het netwerk verplaatst. Maar, zegt Crevits, ‘rekening houdend met helling en bochten is een maximumsnelheid van 500 km/u meer waarschijnlijk’.

Hilde Crevits
Hilde Crevits© Belga

‘Het hyperloop-systeem is een combinatie van bestaande technologieën uit verschillende industrieën die samen een nieuwe mobiliteitsoplossing vormen. Net daar heeft Vlaanderen als kenniseconomie troeven’, maakt Crevits zich sterk. Ze heeft nu VIL, het aanspreekpunt voor de logistieke sector, aangesteld als ‘hyperloop-manager’ om de concrete interesse en capaciteit van de Vlaamse industrie en universiteiten te analyseren.

Al in 2019 voerde VLAIO een verkennende studie uit naar opportuniteiten voor de Vlaamse industrie en kennisinstellingen, die vooral focuste op de ontwikkeling van componenten waarvoor een sterke industriële capaciteit en academische kennis nodig zijn. VIL zal de aanbevelingen in die studie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen nu concretiseren.

De testinfrastructuur van het hyperloop-systeem zal in eerste instantie in Nederland en Frankrijk worden uitgebouwd, weet Crevits.

Partner Content