Raad van State houdt kappen van 100 hectare bos voor zandontginning tegen

© Getty Images

De Raad van State heeft de wijziging van het Bocholtse ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) van Bocholt ongedaan gemaakt. De ontbossing van 100 hectare waardevol bos voor zandwinning is hierdoor niet langer mogelijk. “Het is nu aan de Vlaamse overheid om te beslissen wat er verder mee moet gebeuren”, zegt Laure De Vroey van BOS+.

De gemeente Bocholt wijzigde het RUP, en verwees hiervoor naar de noodzaak voor zandwinning om aan de stijgende vraag in bouw en industrie tegemoet te komen. De toekomst van dit waardevolle gebied bleef lang onzeker, ondanks de belangrijke natuurwaarde, jarenlang protest en meer dan 4000 bezwaarschriften van omwonenden en verenigingen. 

BOS+ trok naar de rechter en haalde daar aan dat de beslissing over dit dossier niet op gemeentelijk niveau genomen kon worden, dat de inschatting van de effecten op het milieu zwaar tekortschoot, dat er te weinig alternatieven werden onderzocht en dat de klimaatimpact van de grootschalige ontbossing onvoldoende in rekening werd gebracht. Niet alleen de schaal van de ontbossing werd gehekeld, ook het twijfelachtige maatschappelijk nut, de private belangen en de gevolgde procedure. 

De Raad van State bevestigt die tekortkomingen, en verwijst daarbij naar het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos. “Het is zo dat de gemeente het RUP had vastgesteld, maar de Raad zegt duidelijk dat het aan de Vlaamse overheid is om te bepalen of die zandwinning daar nog wenselijk is en wat de plannen zijn”, zegt De Vroey. Het gaat immers om een project met een grote bovenlokale impact, klinkt het in de uitspraak.

Zowel BOS+ als Greenpeace blijven het dossier opvolgen. “We hebben er goede hoop op dat met deze beslissing een eerlijke afweging zal gebeuren”, zegt De Vroey.

Een week geleden stelden BOS+ en Greenpeace een nieuw rapport over ontbossing in Vlaanderen voor. Tussen 2001 en 2021 werd in Vlaanderen 5.088 hectare bos met vergunning gekapt. Dat komt overeen met gemiddeld 242 hectare per jaar of ongeveer een voetbalveld per dag.

“Dat de Raad het RUP nu vernietigt is een goede zaak, niet alleen voor alle Limburgers maar voor heel Vlaanderen”, vult Philippe Verbelen van Greenpeace aan. “Het is bovendien een belangrijk precedent in de verdere bescherming van onze schaarse Vlaamse bossen. Grootschalige ontbossing in Vlaanderen is echt niet meer van deze tijd.”

Partner Content