Klimaatminister Khattabi: ‘Bij Defensie wordt dit jaar niet gemaaid in 9 grote districten’

Madelief, paardenbloem, biggenkruid... het mag allemaal bloeien bij de politie van Asse. ©  GF

Maai Mei Niet gaat federaal: minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi roept haar collega’s op om het gras een maand te laten groeien.

Maai Mei Niet

Doe van 26 tot 28 mei mee aan het Bloementelweekend en registreer nu uw tuin op www.maaimeiniet.be.

‘Als gras een maand niet gemaaid wordt, krijgen bijen en vlinders toegang tot cruciale voedingsbronnen’, steekt minister Khattabi (Ecolo) van wal. ‘Daarom is Maai Mei Niet van onschatbare waarde voor onze biodiversiteit. De campagne kan een belangrijk wapen vormen in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. En dus heb ik de federale ministers die gronden in hun bevoegdheidsgebied hebben gevraagd om deze maand niet te maaien. Ik pleit bovendien voor een structureel engagement op lange termijn, waarbij we elk jaar een stapje verder gaan. De federale overheid heeft een voorbeeldfunctie.’

Wie engageert zich dankzij uw oproep voor Maai Mei Niet?

Zakia Khattabi: Voor Maai Mei Niet werk ik samen met dezelfde kabinetten en partners als voor BiodiversiScape, een project dat ik vorig jaar lanceerde om de biodiversiteit op de domeinen van de federale overheid te bevorderen. Dat sluit aan bij afspraken van de COP15 in Montréal. Concreet gaat het over Defensie, Regie der Gebouwen en Mobiliteit, waar de NMBS en Infrabel onder vallen.

Hoe reageerden uw collega-ministers?

Khattabi: Over het algemeen waren ze bijzonder positief. De administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen heeft de voorzitters van federale overheidsdiensten gevraagd om Maai Mei Niet structureel te integreren in hun bestekken en contracten. Zo worden bijvoorbeeld de gazons van het politiekantoor van Asse deze maand niet gemaaid. Het ministerie van Defensie maakt trouwens al jaren deel uit van het Natura 2000-netwerk, waardoor verschillende terreinen al meer dan twintig jaar niet voor 15 juni gemaaid worden.

Ten slotte heeft de federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zijn adviseurs gevraagd om de teams van de twee spoorwegmaatschappijen te informeren over het belang van structurele maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit. Hij vroeg die teams ook om na te gaan hoe Maai Mei Niet daarin kon passen.

De NMBS stemde in met de aanpak en lichtte haar personeel in. Infrabel besloot deze maand bij wijze van experiment niet te maaien langs de spoorlijn tussen Leuven en Diegem, waardoor 40 hectare vrij kan groeien. Voorlopig lijkt dat geen gevolgen te hebben voor de veiligheid. Bovendien blijkt uit een inventarisatie dat die bermen een specifieke ecologische waarde hebben. Afhankelijk van de resultaten worden volgend jaar bijkomende gebieden geselecteerd.

‘Iedere vierkante meter telt’, zei u bij de lancering van BiodiversiScape. Welke oppervlakte wordt er dit jaar niet gemaaid?

Khattabi: Mijn collega-ministers hebben me een principeakkoord bezorgd om waar mogelijk deel te nemen aan Maai Mei Niet. Over welke oppervlakte het gaat, is voorlopig moeilijk te becijferen, omdat we nog niet van alle partners een antwoord kregen. Bij Defensie wordt dit jaar niet gemaaid op negen grote militaire districten, waaronder Leopoldsburg, Marche-en-Famenne en Florennes, samen goed voor zo’n 500 hectare.

Elke week vertelt een bekende deelnemer aan Maai Mei Niet over zijn of haar tuin. Maait u ook een maand lang (een deel van) uw gazon niet? Schrijf u dan zeker in op www.maaimeiniet.be, krijg uw persoonlijke nectarscore en maak kans op mooie prijzen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content