Magistraten kraken hervorming Justitie

(Belga) De Adviesraad van de Magistratuur heeft felle kritiek op de hervormingsplannen van bevoegd minister Annemie Turtelboom bij Justitie. Dat schrijft De Tijd vandaag. De minister mikt op besparingen, maar de hervorming zal volgens de magistraten juist meer kosten. “Ik heb dit advies zelf gevraagd en zal het aandachtig bestuderen”, reageert de minister.

De adviesraad, die met ruim veertig rechters en aanklagers de magistratuur vertegenwoordigt, hekelt vooreerst dat de minister geen kosten-batenanalyse maakte. Nochtans zullen grotere arrondissementen volgens de magistraten net voor meer kosten zorgen, onder meer door noodzakelijke IT-aanpassingen en meer verplaatsingskosten, ook voor dossiers. Bovendien zal de schaalvergroting ook niet zomaar leiden tot een betere, snellere en efficiëntere Justitie, vrezen ze. Volgens de magistraten dreigt het gerechtelijk landschap een heterogeen lappendeken te worden, waarbij dichtbevolkte arrondissementen de toestroom aan rechtzoekenden niet zouden aankunnen. Ook specialisatie zou na de hervorming moeilijker zijn. En als er gerechtsgebouwen verdwijnen, zal Justitie minder toegankelijk zijn voor de financieel zwakkeren en minder mobielen. Tot slot wijst de adviesraad erop dat Justitie geen bedrijf is zoals een ander. Voor sprake kan zijn van beheersovereenkomsten met de politiek moeten er eerst duidelijke regels komen om de onafhankelijkheid van de rechters te garanderen. Magistraten moeten ook nog vrij kunnen postuleren waar ze willen, vinden ze nog. Overplaatsingen mogen geen verkapte tuchtsancties worden. (ANA)

Partner Content