Zonnevlammen kunnen een zonnestorm met een massa energie uitlokken. Die kan schadelijke maar ook nuttige effect...

Zonnevlammen kunnen een zonnestorm met een massa energie uitlokken. Die kan schadelijke maar ook nuttige effecten hebben voor de planeten die hij treft. In The Astrophysical Journal tonen wetenschappers aan dat zonnevlammen instrumenteel kunnen zijn in het creëren van levensmoleculen (zoals aminozuren en DNA-basen) uit eenvoudige chemische componenten in een atmosfeer. Maar zodra dat leven er is, worden zonnevlammen en uv-stralen van de zon schadelijk. Een zonnestorm vormt dus een tweesnijdend zwaard voor de geschiedenis van het leven op een planeet.