Nadat de federale regering begin maart al een akkoord had bereikt in de non-profitsector, slaagde ook Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) er vorige week in om de Vlaamse witte woede af te koelen. Ook hier haalden de vakbonden weliswaar de begeerde dertiende maand niet binnen, maar voor 4200 extra jobs, gemiddeld 400 euro opslag dankzij een hogere eindejaarspremie en een aanvullend pensioen konden ze toch een nipte meerderheid vinden bij hun achterb...

Nadat de federale regering begin maart al een akkoord had bereikt in de non-profitsector, slaagde ook Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) er vorige week in om de Vlaamse witte woede af te koelen. Ook hier haalden de vakbonden weliswaar de begeerde dertiende maand niet binnen, maar voor 4200 extra jobs, gemiddeld 400 euro opslag dankzij een hogere eindejaarspremie en een aanvullend pensioen konden ze toch een nipte meerderheid vinden bij hun achterban. Om dat te bereiken, had de Vlaamse regering 190 miljoen euro veil. Zelfs Patricia Ceysens, VLD-fractieleidster in het Vlaams parlement, kan zich ondanks haar eerdere heftige kritiek op het beleid van minister Vervotte wel vinden in het bereikte witte akkoord. Al lijkt dat vooral een kwestie van geven en nemen: 'Ik vind dat Vervotte dat goed heeft aangepakt, omdat ze binnen het budget gebleven is. We moeten alleen nog afwachten of dat akkoord binnen de meerjarenbegroting past, want we hadden afgesproken dat een derde van het voorziene budget naar lastenverlaging zou gaan. Bovendien mogen we niet vergeten dat er in deze witte sector nog een scherp debat aankomt, over de infrastructuur. In het huidige debat over het personeel wil ik begrijpen dat de overheid niet anders kan dan opnieuw voor gesubsidieerde jobs zorgen. Maar in het infrastructuurdebat zijn er wel andere financieringsmogelijkheden, daarin moeten we wel private spelers betrekken.'PATRICIA CEYSENS: Waarschijnlijk niet. Dus zal er nog alternatieve financiering nodig zijn. We moeten niet de illusie creëren dat we die wachtlijsten zomaar kunnen oplossen met steeds meer geld. Mensen moeten begrijpen dat ze voor sommige problemen niet alleen naar de overheid moeten kijken. CEYSENS: Let wel, dat is een belofte waarmee CD&V uitpakt. Zij hebben daar altijd zwaar oppositie over gevoerd en scherpe beloftes gedaan. Daar is veel te ongenuanceerd over gecommuniceerd. Je kunt niet alle wachtlijsten met elkaar vergelijken. Ouder worden is bijvoorbeeld iets helemaal anders dan met een handicap geboren worden. Dan hebben de overheid en de samenleving ook een andere verantwoordelijkheid. CEYSENS: Ik reken daarvoor op minister-president Yves Leterme (CD&V), die heeft gezegd dat hij publiek-private samenwerking nodig vindt. Hij heeft dat zelfs neergeschreven in zijn beleidsbrief. T.V.