Paul van Ostaijen 1952 Omdat het de grootste Vlaamse dichter ooit is

Het Verzameld Werk van Paul van Ostaijen mag in de lijst van essentiële boeken niet ontbreken', vindt oud-rector van de KU Leuven Rik Torfs. Paul van Ostaijen (1896-1928) debuteerde in 1916 met de dichtbundel Music-Hall. In swingende verzen beschreef hij de moderne stad met haar elektrische tram...

Het Verzameld Werk van Paul van Ostaijen mag in de lijst van essentiële boeken niet ontbreken', vindt oud-rector van de KU Leuven Rik Torfs. Paul van Ostaijen (1896-1928) debuteerde in 1916 met de dichtbundel Music-Hall. In swingende verzen beschreef hij de moderne stad met haar elektrische trams, bioscopen en variététheaters. Twee jaar later volgde Het Sienjaal, een hoogtepunt in het humanitair-expressionisme: een bevlogen oproep aan alle mensen om broeders te worden. In 1921 publiceerde Van Ostaijen Bezette stad, over de Duitse bezetting van Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 'Diversiteit 100 jaar geleden', zo becommentarieert literatuurwetenschapper Geert Buelens deze bundel: 'Hoe klasse en macht hoor-, zicht- en leesbaar worden in het taalgebruik (Antwerps, Nederlands, Frans, Latijn, Duits).' In één adem met het werk van Van Ostaijen wordt steeds Van Ostaijen tot heden van Buelens genoemd. 'Dit vat in 1302 (!) pagina's op een drafje de hele moderne Vlaamse poëziegeschiedenis samen', zegt Willem Bongers-Dek (deBuren). 'De eerste 300 pagina's bieden een beeld van de grootste Vlaamse dichter ooit, in samenhang met de cultureel-maatschappelijke context waarin hij schreef. De andere 1000 pagina's nemen de lezer mee op ontdekkingstocht door de Vlaamse poëzie, misschien wel de beste bron van culturele kennis.' Ook verkozen door o.a. Els Snick (literatuurwetenschapster UGent), An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Marc Reugebrink (auteur)