MAANDAG 5 NOVEMBER.
...

MAANDAG 5 NOVEMBER.Het parket van Brussel tekent beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer om Zillion-baas Frank Verstraeten vrij te laten.DINSDAG 6 NOVEMBER.Het Christelijke ziekenfonds (CM) wil 600 tot 700 personeelsleden ouder dan 55 met brugpensioen sturen.[{bull}] De Yanko-groep, een vijftiental ex-CVP-jongeren, sluit zich aan bij de Nieuwe Christen-Democraten (NCD) van Johan Van Hecke. De Yanko-groep werd halverwege dit jaar opgericht als tegenwicht voor de vernieuwingsoperatie binnen de CVP, nu CD&V.[{bull}] Volgens minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) is het opzet van het rapport-Van San over allochtonen en criminaliteit niet geslaagd omdat gepast cijfermateriaal ontbreekt.[{bull}] Het Arbitragehof beaamt dat gehuwden fiscaal worden gediscrimineerd ten opzichte van samenwonenden. Toch zal niemand door die uitspraak belastinggeld recupereren, omdat de discriminatie niet te wijten is aan het wetsartikel dat de aanklagers inroepen.WOENSDAG 7 NOVEMBER.Voor het Antwerpse hof van beroep gaat het proces in de zaak-KS/Super Club voort. Zes beklaagden, onder wie de voormalige Super-Clubbaas Maurits De Prins, tekenden beroep aan tegen hun veroordeling door de Hasseltse rechtbank op 18 januari 2001.DONDERDAG 8 NOVEMBER.In Brussel wordt het startschot gegeven voor de nieuwe 11.11.11.-campagne, met als thema 'Wat staat er voor hen op het menu?'.[{bull}] Volgens cijfers van het onderzoeksbureau Graydon gingen van januari tot en met oktober al 14.900 banen verloren door faillissementen.[{bull}] Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP.A) wil snelheidsovertreders ook op basis van onbemande camerabeelden sneller bestraffen.[{bull}] De Kamer keurt unaniem een wetsvoorstel van Jos Ansoms (CD&V) goed dat stelt dat in advertenties van autoconstructeurs een boodschap moet worden opgenomen die bestuurders tot veiliger rijgedrag aanspoort. ( Zie ook pag. 9) [{bull}] Federaal minister van Verkeer en Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) spreekt zich op een bijeenkomst van verkeersexperts in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap uit voor een gemeenschappelijke snelheidsbeperking op alle Europese snelwegen.VRIJDAG 9 NOVEMBER.Volgens Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) is de viering van 700 jaar Guldensporenslag, bedacht met de naam 'Vlaanderen 2002', het ideale moment om over een nieuw Vlaams volkslied na te denken.[{bull}] De postsorteercentra in Schaarbeek en Luik worden ontruimd na miltvuuralarm.[{bull}] Johan Van Hecke (NCD) neemt ontslag uit de Oostendse gemeenteraad en stelt zijn mandaat ter beschikking van de CD&V. Hij blijft wel als europarlementslid zetelen.[{bull}] De experts in de commissie-Lumumba achten de toenmalige Belgische regering moreel verantwoordelijk voor de moord op de Congolese leider Patrice Lumumba (1961). Dat staat in een rapport dat ze in de commissie neerleggen.ZATERDAG 10 NOVEMBER.In de heenwedstrijd van het barrageduel om de kwalificatie voor het WK 2002 verslaat België Tsjechië met 1-0. Woensdag wordt in Praag de terugwedstrijd gespeeld.[{bull}] Het Duitse vrachtschip Heinrich Behrmann, dat een dag eerder met motorpech op het strand van Blankenberge vastliep, wordt vlot getrokken.ZONDAG 11 NOVEMBER.In het Cultureel Centrum van Berchem vindt de dertigste Vrouwendag plaats onder het motto 'Is ons lijf ons lief?'.