MAANDAG 18 JUNI.
...

MAANDAG 18 JUNI.Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank, waarschuwt dat de overheid, en vooral de gewesten, te veel uitgeven. De inkomsten van de gewesten zijn gekoppeld aan het bruto binnenlands product van het voorgaande jaar. 2000 was uitzonderlijk, maar die trend zet zich niet door. ( Zie ook pag. 10) ù Vlaams-Blokvoorzitter Frank Vanhecke wordt door een grote meerderheid weggestemd als kandidaat-voorzitter van de financiële intercommunale Finiwo (Oost- en West-Vlaanderen). ù Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) wil naar het voorbeeld van Gent overal in Vlaanderen multidisciplinaire overleggroepen omtrent kindermishandeling, -verwaarlozing en incest oprichten.DINSDAG 19 JUNI.De Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) gaat grondig herstructureren. Dertig vaste medewerkers worden ontslagen. Met een drastische vernieuwing wil de beweging nieuwe en jonge mensen aantrekken. ù De Brugse bisschop Roger Vangheluwe wil vrouwen tot diaken laten wijden. ù De kamercommissie Justitie keurt het wetsontwerp goed dat anonieme getuigen in zware strafdossiers toelaat.WOENSDAG 20 JUNI.Minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) raakt zwaargewond bij een verkeersongeval. ù PSC-fractieleider Jean-Pol Poncelet wordt benoemd tot directeur Strategie van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA).DONDERDAG 21 JUNI.SP-voorzitter Patrick Janssens is de enige kandidaat om zichzelf in het najaar op te volgen. ù De Kamer aanvaardt een wetsvoorstel waardoor het woon-werkverkeer volledig wordt terugbetaald aan werknemers die een abonnement hebben bij de openbare vervoersmaatschappijen. ù De kranten van de VUM-groep ( De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk) verschijnen twee dagen niet wegens een staking. Aan de basis van het conflict ligt het ontslag van vijf journalisten en het evaluatiesysteem. VRIJDAG 22 JUNI.Voortaan kunnen ook niet-gehuwde samenwonenden een kind adopteren. In het wetsontwerp van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) wordt de vrederechter voortaan de bevoegde adoptierechter. ù De ministerraad keurt een wetsontwerp goed waardoor koppels van hetzelfde geslacht burgerlijk kunnen huwen. Kinderen adopteren kan niet en de partner moet een Belg zijn of de nationaliteit hebben van een land met een soortgelijke wetgeving.ZATERDAG 23 JUNI.De Federale Voorlichtingsdienst blijkt als instelling van openbaar nut niet zo makkelijk af te schaffen als de regering heeft gedacht. De raad van bestuur is bovendien verdeeld, maar accepteert het ontslag van directeur-generaal Mieke Van den Berghe. Het voorstel van communicatieadviseur Noël Slangen voor verplichte communicatieplannen voor de ministeries krijgt een njet van de Franstalige partijen. ù Justine Henin verslaat Kim Clijsters in de finale van het tennistoernooi in het Nederlandse Rosmalen.ZONDAG 24 JUNI.Een grote meerderheid van de bewoners van de door industrie bedreigde wijk Mechelen-Zuid spreekt zich in een referendum uit voor het behoud van de woongelegenheid.