Dinsdag 16 maart.
...

Dinsdag 16 maart.Telefoonnummers zullen vanaf volgend jaar altijd vergezeld gaan van hun zonenummer, ook als er binnen de zone wordt gebeld.Woensdag 17 maart.De werknemers van tapijtenfabrikant Louis De Poortere staken uit protest tegen de plannen van de directie om twee afdelingen te sluiten. Daardoor zouden 380 van de 820 banen verloren gaan. ù De ASLK verhoogt de rentetarieven voor hypothecair krediet met 0,4 procent. Traditioneel zet de ASLK de trend voor rentestijgingen of -dalingen. ù Voor het tweede opeenvolgende jaar loopt de dienst Directe Belastingen vertraging op bij het opsturen van de aangifteformulieren. ù Secundaire scholen moeten vanaf volgend schooljaar een leerlingenraad oprichten als een derde van de leerlingen daarom vraagt.Donderdag 18 maart.Supermarktketen Delhaize De Leeuw gaat genetisch gemanipuleerde ingrediënten weren uit producten van haar huismerken. ù De pensioenleeftijd voor onderwijzers en regenten blijft behouden op zestig jaar. Eerder leek het erop dat onderwijzers langer zouden moeten werken omdat ze evenveel gingen verdienen als regenten.Vrijdag 19 maart.Gewezen parlementslid Jean-Pierre Van Rossem, die een straf uitzit van vijf jaar voor financieel geknoei, komt mogelijk vervroegd vrij. De gevangenis geeft daarover een positief advies. ù In het kader van een Europese harmonisering worden de bankrekeningnummers tegen 2002 omgevormd tot zestien tekens. ù Tuinbouwcentrum Floralux dreigt met een miljardenclaim tegen het Vlaams Gewest als minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert (SP) het gewestplan wijzigt ten nadele van het bedrijf. ù De zondagskrant van uitgeverij Roularta mag gratis bij de bakkers worden verdeeld. Dat beslist de rechtbank van Kortrijk, die niet ingaat op een klacht van krantenverkopers. De bedrijfsopbrengsten van Roularta stegen in 1988 met 14 procent, het courant nettoresultaat met 137 procent. ù Hugo Claus krijgt de driejaarlijkse cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap, de vroegere staatsprijs, als beloning voor zijn gehele oeuvre. (zie ook p. 14) ù De curatoren van het failliete glasbedrijf Verlipack in Mol bereiken met een groep Belgische industriëlen een princiepsakkoord over een overname. Zaterdag 20 maart.In bijna honderd Vlaamse gemeenten halen vrijwilligers zwerfvuil weg. De "lenteschoonmaak" gebeurt onder impuls van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam). ù Achttien jaar na Fons De Wolf wint met Andrei Tsjmil nog eens een Belg Milaan-Sanremo. Zondag 21 maart.De Antwerpse zakenman Eddy Van Rossem wordt in China vastgehouden. De gijzelnemers eisen een losgeld van tien miljoen frank. ù De eerste Vlaanderendag, waarop Vlaamse diensten en instellingen hun deuren openstellen, lokt zo'n zestigduizend bezoekers.Maandag 22 maart.In de ochtendspits staat op de autowegen naar Brussel in totaal 145 kilometer file.