Van de goed 570.000 Belgen die vorig jaar in hoofdberoep zelfstandige waren, hadden er al 232.271 een vrij aanvullend pensioen. Dat zowat alle verzekeraars een dergelijk VAPZ-contract aanbieden, is daar niet vreemd aan. Vroeger kon het enkel via de sociale verzekeringskas.
...

Van de goed 570.000 Belgen die vorig jaar in hoofdberoep zelfstandige waren, hadden er al 232.271 een vrij aanvullend pensioen. Dat zowat alle verzekeraars een dergelijk VAPZ-contract aanbieden, is daar niet vreemd aan. Vroeger kon het enkel via de sociale verzekeringskas. Eigenlijk is een VAPZ-formule niks anders dan een individuele levensverzekering met een specifiek fiscaal regime. De aantrekkingskracht van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen moet dus niet ver gezocht worden. Met geen enkele andere pensioenformule kunnen meer belastingen gerecupereerd worden dan met het VAPZ. Experts stellen dat zelfstandigen via deze formule soms tot 70 procent van wat ze aan premies storten voor hun aanvullend pensioen, kunnen recupereren via de fiscale en parafiscale voordelen die eraan vasthangen. Ze betalen immers minder belastingen én minder sociale bijdragen. De premies zijn fiscaal aftrekbaar in de hoogste inkomensschijf, en kunnen op die manier tot 50 procent fiscale besparingen bieden. Bovendien verlaagt het betalen van premies van een VAPZ-contract de basis waarop de sociale bijdragen berekend worden, zodat men tot 20 procent kan besparen op die bijdragen. Er hoeft ook geen belasting van 4,40 procent op de gestorte premies betaald te worden, wat wel het geval is bij een zogenaamde individuele pensioentoezegging (IPT, voor zelfstandigen met een vennootschap) of een groepsverzekering. Sommige verzekeraars hebben ronkende namen bedacht voor de VAPZ-formule die zij aanbieden, gaande van Scala Free Pension (Delta Lloyd Life), over Stars for Life (AXA Belgium), tot Diamant Pensioen (Federale Verzekeringen). Ze verschillen in het gewaarborgd rendement dat wordt aangeboden, maar qua formule zijn er eigenlijk maar twee soorten te onderscheiden: de 'gewone' VAPZ en de 'sociale' VAPZ. Bij het gewone contract is de maximale jaarpremie 8,17 procent van het beroepsinkomen. Voor 2008 is dat (jaarlijks geïndexeerde) plafond op 2686,05 euro gelegd. Bij een sociaal VAPZ mag u in 2008 maximaal 3090,44 euro sparen, daar is de jaarpremie maximaal 9,40 procent van het beroepsinkomen. Maar het belangrijkste verschil zit hem in het 'solidariteitsluik', waarvoor minstens tien procent van de premie gebruikt wordt. Daardoor kan de zelfstandige rekenen op sociale extra's zoals een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een forfaitaire vergoeding in geval van ziekte. Niet alle verzekeraars bieden echter een contract aan met een sociaal hoofdstuk. Een laatste voordeel is dat het VAPZ prima te combineren valt met alternatieven zoals een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging. Zo kunt u ook van de voordelen van andere formules profiteren, en via een voor u ideale combinatie een extra spaarpotje aanleggen voor een zorgeloze oude dag. MONEYTALK OP TELEVISIE: ELKE DINSDAG EN DONDERDAG OP KANAAL Z. HET juniNUMMER VAN MONEYTALK, DAT VANAF 29 mei VERKRIJGBAAR IS, BRENGT EEN COVERVERHAAL OVER ALLERLEI MANIEREN OM UW FISCALE AANGIFTE TE OPTIMALISEREN. INFO: www.moneytalk.be Thomas Verbeke