Uw oekaze is een kamikaze geworden.

CHRISTIAN LEYSEN: Nee. Na meer dan 50 jaar socialistisch bewind waren er twee opties. Ofwel werd gekozen voor een marginale versterking van de bestuursploeg met een aantal leden van het zogeheten schaduwcollege, met name Patrick Janssens (SP.A), Robert Voorhamme (SP.A) en Ludo Van Campenhout (VLD). Ofwel werd gestreefd naar een echte trendbreuk met nieuwe, onbesproken mensen die het voortouw zouden nemen om Antwerpen uit het slop te halen. Het eerste alternatief is uit de bus gekomen en dus neem ik ontslag.
...

CHRISTIAN LEYSEN: Nee. Na meer dan 50 jaar socialistisch bewind waren er twee opties. Ofwel werd gekozen voor een marginale versterking van de bestuursploeg met een aantal leden van het zogeheten schaduwcollege, met name Patrick Janssens (SP.A), Robert Voorhamme (SP.A) en Ludo Van Campenhout (VLD). Ofwel werd gestreefd naar een echte trendbreuk met nieuwe, onbesproken mensen die het voortouw zouden nemen om Antwerpen uit het slop te halen. Het eerste alternatief is uit de bus gekomen en dus neem ik ontslag. LEYSEN: Veel mensen hebben me gevraagd geen ontslag te nemen. Ik zal in een open brief aan mijn 3500 kiezers in Antwerpen uitleggen waarom ik het toch doe. LEYSEN: Ik ben niet 'de man van Brussel' en evenmin de man van de VLD-afdeling in Merksem. Mijn politieke inzet was gericht op Antwerpen, niet meer en niet minder. LEYSEN: Dan begrijpt hij me verkeerd. Ik twijfel niet aan zijn communicatieve vaardigheden, maar ik ben niet overtuigd van zijn daadkracht. Hij heeft in 2000 de nieuwe bestuursploeg mee samengesteld, maar hij is zelf aan de kant blijven staan. Twee jaar later is Antwerpen alleen maar dieper in de crisis weggezakt. Hij is in die periode ook voorzitter van Telepolis geweest, terwijl hij pas na een interpellatie van mij beslist heeft om een nutteloos adviesorgaan waarvoor onder meer ex-stadssecretaris Fred Nolf een vergoeding ontving, af te schaffen. Dat is alleszins geen sterk verhaal van witte ridder Patrick Janssens. Integendeel, ik vind dat kras. LEYSEN: Ik heb destijds in Knack gezegd: 'De inertie is koning.' Daarbij heb ik gepleit voor transparantie, controle, responsabilisering en - het meest van al - voor moedige beslissingen. Ik wil de VLD en ook mezelf niet vrijpleiten van kritiek. We hadden harder moeten doordrukken, want nu hebben we twee jaar verloren. LEYSEN: In elke organisatie moeten er discussies zijn, dus ook in een partij. Maar op een bepaald moment zijn er gemeenschappelijke besluiten nodig en dat is een probleem voor de Antwerpse VLD'ers. Het gaat dan niet op om altijd weer te speculeren op een Calimero-effect en te zeggen dat de boosdoeners in Brussel zitten. Als men niet wil inzien dat men zelf verantwoordelijk is voor de penibele toestand van de stadsfinanciën en voor het falen van de stadsambtenarij, dan is er geen echte oplossing mogelijk. LEYSEN: Een aantal elementen klinkt me bijzonder bekend in de oren. Sommige aspecten zijn opgevist uit het bestuursakkoord van 2000. Andere ideeën werden al veel eerder gelanceerd door ons studiecentrum Antwerpen over Morgen. Ze waren ook terug te vinden in de formateursnota van Hugo Coveliers (VLD), maar ze zijn helaas weer afgezwakt. En wat veel erger is: in dat nieuwe akkoord ontbreken drie essentiële punten. Ten eerste is men veel te vaag over het uitbouwen van een performante en moderne stadsadministratie. In enkele maanden tijd kan een crisismanager daar niet in slagen. Ten tweede wordt er niets gezegd over de financiële toestand van de stad. Antwerpen heeft een schuldenlast van 1,6 miljard euro, waarvan 200 miljoen euro in de laatste zes jaar tot stand is gekomen door de OCMW-ziekenhuizen. De stad weet evenmin hoe ze een pensioenlast van 2,4 miljard euro zal financieren. Ten derde is men vergeten dat een aantal economische sectoren die essentieel voor Antwerpen zijn, kampen met een slabakkende dynamiek. De concurrentie van Vlissingen doet de Antwerpse haven geen goed. De diamantsector heeft problemen en de chemiebedrijven krijgen te maken met de Kyoto-normen. LEYSEN: Na de verkiezingen van 2000 heeft de coalitie krediet gekregen. Ze heeft dat verspeeld. Ik hoor nu overal: Antwerpen moet worden bestuurd. Ik zeg: Antwerpen moet goed worden bestuurd. Ik vrees vooral dat in de komende periode de klemtoon zal liggen op de beeldvorming en niet op de inhoud van het beleid en op de daadkracht. Maar ik hoop van harte voor Antwerpen dat ik geen gelijk zal krijgen. LEYSEN: Geenszins. Dat heb ik bewezen als voorzitter van de Antwerpse Waterwerken. Dat bedrijf wordt bestuurd door politici en ook de vakbonden spreken er een hartig woordje mee. Toch zijn we erin geslaagd om moedige beslissingen te nemen, ook als die ons niet altijd in dank zijn afgenomen. Uit het jongste jaarverslag en uit de rekeningen blijkt dat het bedrijf weer gezond is, winst maakt én zijn sociale verplichtingen nakomt. Maar ja, dat kan beter worden gerealiseerd in de luwte dan met veel profileringsdrang omdat het binnenkort verkiezingen zijn.