Het idee dat kinderziekten op een natuurlijke manier doormaken de afweer van kinderen sterker maakt, gaat niet altijd op. Mazelen doen net het omgekeerde. Het is een gevaarlijke infectieziekte met potentieel ernstige complicaties, zoals long- en hersenontsteking, en een risico op overl...

Het idee dat kinderziekten op een natuurlijke manier doormaken de afweer van kinderen sterker maakt, gaat niet altijd op. Mazelen doen net het omgekeerde. Het is een gevaarlijke infectieziekte met potentieel ernstige complicaties, zoals long- en hersenontsteking, en een risico op overlijden van 1 op 1.000. Wie de infectie heeft doorgemaakt, loopt nog een ander, tot nog toe onbekend risico. Na de mazelen blijven kinderen een hele tijd gevoeliger voor andere infecties. Dat stelden Britse en Nederlandse onderzoekers vast in 2 studies waarbij bloedstalen van 77 Nederlandse kinderen die om religieuze redenen niet gevaccineerd waren, mazelen doormaakten. Van de kinderen werden bloedstalen onderzocht voor en nadat ze mazelen hadden gehad. In beide studies werden een hele reeks infectieziekten-specifieke antistoffen, die kinderen beschermen tegen een groot aantal infecties, geanalyseerd. De hoeveelheid antistoffen bleek na de mazelen fel verminderd: met 11 tot 73% in vergelijking met ervoor. Het gaat vooral om geheugencellen van ons afweersysteem die ontstaan na een eerdere aanraking met ziektekiemen en die normaal gezien een tweede aanval met dezelfde ziekteverwekkers verhinderen door snel gerichte antistoffen te produceren. Je kinderen tegen mazelen laten vaccineren is dus een uitstekende investering in hun gezondheid.