De natuur kan radioactiviteit uitschakelen. De bijproducten van natuurlijke radioactiviteit, zoals cesium-137, blijken ingekapseld te kunnen worden in het rasterwerk van het element ruthenium. Misschien is dat nuttig om ons radioactief afval te isoleren. ...

De natuur kan radioactiviteit uitschakelen. De bijproducten van natuurlijke radioactiviteit, zoals cesium-137, blijken ingekapseld te kunnen worden in het rasterwerk van het element ruthenium. Misschien is dat nuttig om ons radioactief afval te isoleren. (Bron: PNAS) Hernieuwbare energie kan het in de Sahara doen regenen. Als je grote wind- en zonne-energieparken installeert in de Sahara, zo wijst een model wijst uit, kan dat lokaal leiden tot meer neerslag. Daardoor zou er meer vegetatie groeien, wat nog meer regen zou opwekken. ( Science) De hersenen anticiperen op het knipperen van onze ogen. Ze vullen de korte momenten van blindheid - gemiddeld eens per 5 seconden - in met beelden die ze net voordien hebben ontvangen. Dat gebeurt in een zone van de hersenen die het geheugen mee aanstuurt. ( Current Biology) Darmbacteriën puren elektriciteit uit suikers. Het is een bijproduct van hun eigen stofwisseling, waarbij elektronen vrijkomen uit de afbraak van suikers. Die kunnen vervolgens met een moleculaire helpende hand door hun membraan ontsnappen. ( Biochemistry) Smartphones kunnen binnenkort energie uit hun menselijke dragers halen. Daarvoor zijn piepkleine generatoren nodig, die onze lichaamsbewegingen in energie omzetten. ( Advanced Energy Materials)