Wondjes in onze mond genezen sneller dan die op onze huid. De cellen in onze mondwand zijn veel alerter voor verwondingen: ze treden tot tien keer sneller op. In feite zijn ze genetisch altijd in stand-by. Zo verminderen ze het risico op infecties. (Bron: Science Tran...

Wondjes in onze mond genezen sneller dan die op onze huid. De cellen in onze mondwand zijn veel alerter voor verwondingen: ze treden tot tien keer sneller op. In feite zijn ze genetisch altijd in stand-by. Zo verminderen ze het risico op infecties. (Bron: Science Translational Medicine) Een briesend paard is gelukkig. Paarden snuiven als ze tevreden zijn. Door te snuiven houden paarden hun neus open, maar behalve die hygiënische factor zou er dus ook een 'snuifdoosfactor' zijn: zo kun je ook zien of een paard graag bereden wordt. ( PLOS One) Boron maakt een diamant blauw. Maar het element komt uitsluitend in de aardkorst voor, en niet in de mantel waar diamanten gevormd worden. Het kan lokaal wel met oceaanwater tot diep in de aarde sijpelen, waar het bijdraagt tot de speciale kleurvorming. ( Nature) Op Mars zijn sporen van grote zandduinen gevonden. Spookduinen heten ze, omdat ze bestaan uit uitgesleten gaten in de bodem die zijn ontstaan door de erosiewerking van het zand. Studie ervan moet inzicht geven in de winden op Mars. ( Journal of Geophysical Research) De klimaatopwarming verhoogt het aantal zelfmoorden. De correlatie is klein, maar betekenisvol: per graad Celsius temperatuurstijging verhoogt het maandelijkse aantal zelfmoorden in Mexico en de VS met respectievelijk 2 en 0,7 procent. ( Nature Climate Change)